Restauratie kerk gestart

Maandag is de restauratie van de kerk plotseling gestart. We zouden hiervan op de hoogte worden gehouden, maar tot op heden zijn wij helaas niet geïnformeerd. Het orgel is op een speciale manier ingepakt door Mense Ruiter, zodat het geen hinder ondervindt van de werkzaamheden. Bouwbedrijf Sietsema is druk bezig met het uitkappen van de scheuren aan de binnenkant van de kerk. Volgende week worden de muren van de kerk aan de binnenkant volledig schoongemaakt.

Linda, namens:
De redactie