Vervanging grijze en groene containers

Vervanging grijze en groene containers
Bewoners van laagbouw die een grijze en groene container hebben, krijgen hiervoor nieuwe containers. Vanaf eind oktober tot en met de tweede week van november ontvangt u een brief met hierin informatie over het brengen van de nieuwe grijze en
groene container bij u thuis én het ophalen van de oude groene. De huidige containers zijn aan vervanging toe. Uw oude grijze container wordt een papiercontainer. Het uitzetten van de nieuwe containers vindt plaats vanaf half november tot half december. Hiervoor hoeft u niet thuis te blijven. Afvalverwerker Omrin verzorgt de omwisseling samen met DVL Milieuservice.

Uw hulp is nodig
‘Het omruilen van de grijze en groene containers is een behoorlijke logistieke operatie’, zegt wethouder Jan Menninga. Het gaat om ongeveer 40.000 oude en nieuwe containers die volgens een strikte planning huis-aan-huis ingenomen en uitgerold worden. Om dit proces goed te laten verlopen, hebben we ook hulp van onze inwoners nodig. De containers worden op een bepaalde datum geleegd, gereinigd, uitgezet en opgehaald. Hiervoor zitten bij de brief stickers. In de brief krijgt u uitleg over het gebruik ervan, zodat het omwisselen voor u goed verloopt. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!’

De planning
Eind oktober – half november: Bewoners laagbouw krijgen een brief.
Half november – half december:  DVL brengt huis-aan-huis nieuwe grijze en groene containers en haalt de oude groene container op. De huidige grijze container wordt een papiercontainer

Verandert er iets aan de inzameling?
De grijze en groene containers worden net als nu 1 keer per 2 weken geleegd. Dit gebeurt op dezelfde inzameldag als u gewend bent.

Papierinzameling met container
Vanaf januari 2021 vindt de inzameling van papier met containers plaats. Uw huidige grijze container wordt een papiercontainer. De gemeente zorgt ervoor dat deze hiervoor gereinigd wordt. Dit gebeurt alleen op de aangegeven datum in de brief die u nog ontvangt. Bij de inzameling zijn net als nu verenigingen, scholen, Virol en de gemeente betrokken.

Zijn er uitzonderingen?
Inwoners die in het centrum van Delfzijl wonen en geen containers aan huis hebben, kunnen hun papier in dozen of gebundeld aan de weg blijven zetten. Over hoe de inzameling bij hoogbouw eruit gaat zien, daarover volgt binnenkort meer informatie.

Waarom inzameling met containers?
De papiercontainer zorgt voor meer gemak. U hoeft geen dozen meer in huis te halen en het scheelt tilwerk. Voor de verenigingen en scholen die papier inzamelen, levert de nieuwe inzamelmethode meer papier op en daarmee meer inkomsten. Redenen genoeg dus om de papiercontainer te gaan gebruiken! Het gebruik van de papiercontainer is niet verplicht. Toch verzoeken wij u om de papiercontainer voor een proefperiode van drie maanden te gebruiken. Als u na deze periode de container niet wilt, dan kunt u dit doorgeven aan het Klant Contact Centrum (gemeentehuis) via telefoonnummer 14 0596 of via het online Meldpunt op www.delfzijl.nl. De container wordt dan bij u opgehaald.

Hoe vaak wordt de papiercontainer geleegd?
De papiercontainer wordt vanaf januari 2021 1 keer per 6 weken geleegd. Bij de overgang van papier inzamelen met dozen naar containers, heeft u in januari waarschijnlijk meer papier/karton dan in de container past. U mag die hoeveelheid gebundeld of in dozen naast de container aanbieden. Dit Jaar kunt u papier nog steeds gebundeld en/of in dozen aan de weg zetten of wegbrengen naar de vaste inzamellocaties. Kijk voor deze locaties en de inzamelroutes hier.

Meer informatie over afval scheiden is te vinden op www.delfzijl.nl/afval
Heeft u vragen over afval scheiden? Mail die naar afvalscheiden@delfzijl.nl

Gemeente Delfzijl