MFC update oktober 2020 : inloopavond uitgesteld!

MFC update oktober 2020: inloopavond 21 oktober uitgesteld!

Update: corona-richtlijnen na 13 oktober jl.
Het MFC blijft open, met de beperking van 30 personen (exclusief bediening) en geen alcohol na 20:00 uur.

De richtlijnen nog even op een rij:
• Meld je groep (tot 30 personen) vooraf aan (dat doen de vaste gebruikers al).
• Bij binnenkomst vind je desinfectiemateriaal en een presentielijst.
• Was vaker je handen, nies in je elleboog en houd afstand: 1,5 meter.
• Looproutes hebben we niet in het MFC (daar is het pand niet geschikt voor).
• Er is WEL een werkend ventilatiesysteem in het MFC.

 De Bouwkrant en inloopavond op 21 oktober a.s. = uitgesteld
Begin oktober jl. hebben jullie allemaal ‘De Bouwkrant’: de informatiekrant voor inwoners van Spijk en omgeving over de bouw van het MFC Spijk, ontvangen. We hopen dat je hiermee een goed beeld hebt gekregen van de stand van zaken van de verbouwing van ons MFC. Zoals in de krant is te lezen, wilden we op woensdag 21 oktober a.s. een inloopavond organiseren. HELAAS hebben we moeten besluiten de inloopavond uit te stellen. Dit naar aanleiding van de nieuwe maatregelen van het kabinet. Wat ons betreft komt van uitstel geen afstel. Uiteraard zullen we je, in welke vorm dan ook, blijven betrekken bij de voortgang van de verbouwing. Een digitale versie van de bouwkrant en een plattegrond van de zalen, vind je hier. Via onderstaande link opent de bouwkrant als pdf (9MB) in een nieuw venster.
krant

Voortgang bouw en sloop
De gesprekken met Bouwonderneming Gebroeders Benus B.V. over de verdere invulling van het verbouwtraject zijn voortgezet. Ook zijn de sloopwerkzaamheden met behulp van onze vrijwilligers gestart. Via onze recent gelanceerde Facebookpagina: https://www.facebook.com/MFCSpijk heb je al wat foto’s van de eerste sloopwerkzaamheden kunnen zien. Ook worden er uiteraard andere berichten op geplaatst. Verder vind je ook updates van de verbouwing op onze pagina op www.spijk.net/mfc/

De planning is om eind november a.s. te starten met de verbouwing.

Op 15 oktober jl. heeft wethouder Menninga de eerste steen voor de bestrating van de parkeerplaats en de paden rondom de gebouwen overhandigd aan onze voorzitter van het MFC, Jan den Boer, zie: https://www.facebook.com/photo?fbid=4546157775457737&set=a.1685147948225415

Tijdelijke huisvesting Fiepko Coolman
Zoals bekend verhuizen we voor de duur van de verbouwing van het MFC naar de voormalige basisschool Fiepko Coolman. De planning is om vanaf de eerste week van november deze locatie in te richten voor de activiteiten.

 Werkgroep ‘Styling en Inrichting’
De werkgroep ‘Styling en Inrichting’ is inmiddels twee keer bij elkaar geweest. De werkgroep bestaat uit:
Bouke Brontsema, Dianne Dijkstra (van de klankbordgroep) en Klaas Jan Moesker en namens het bestuur van het MFC uit: Mathilde Lievers en Ab Reitsma. Vastgesteld is welke waarden, gevoelens en beleving van de zalen belangrijk is. Dit zijn: Warm, Vertrouwen, Verbinding en Welkom. Er zijn inmiddels twee Styling bureaus uitgenodigd die ervaring hebben met de inrichting van MFC’s. We kiezen er binnenkort één uit die ons gaan adviseren over de meest passende styling en inrichting van ons MFC.

Klankbordgroep
Op 16 september jl. is er weer een vergadering geweest met de klankbordgroep. De volgende leden van de klankbordgroep waren hierbij aanwezig: Bouke Brontsema, Dianne Dijkstra, Marjolein Hoving en Piet-Jan Schalk. Er is o.a. hele nuttige feedback gegeven op de concept Bouwkrant. Ook is meegedacht over de voortgang van de verbouwing. Het plan is om in volgende MFC updates ook de klankbordgroep aan het woord te laten.