Overhandiging dorpsvisie ‘Kiek op Spiek’

Overhandiging dorpsvisie ‘Kiek op Spiek’
Vandaag hebben inwoners van Spijk hun nieuwe dorpsvisie ‘Kiek op Spiek’ overhandigd aan dorpenwethouder Jan Menninga van de gemeente Delfzijl. Menninga is blij met de nieuwe dorpsvisie: “Deze ‘Kiek op Spiek’ geeft ons nu al inzicht in wat de wensen zijn vanuit het dorp en samen kunnen we bekijken welke zaken we vrij snel kunnen oppakken en welke we nog verder moeten uitwerken”. Na het overhandigen van de dorpsvisie werd ook een onderhoudsovereenkomst getekend met de initiatiefnemers van Groen Spijk.

Kiek op Spiek
In de dorpsvisie zijn belangrijke thema’s opgenomen zoals wonen, recreëren, groen, de openbare ruimte, voorzieningen, jongeren, het openbaar vervoer, de ondernemers en het verkeer. De zichtbare geschiedenis van het dorp en de leefbaarheid vormen de rode draden in de dorpsvisie en zijn belangrijk voor de opgaven die de inwoners voorzien. Vanuit de gemeente zijn er ook verschillende ontwikkelingen gaande in het dorp zoals het nieuwe kindcentrum en de sportfaciliteiten.

Gemeente Delfzijl

*Binnenkort kunt u de dorpsvisie via spijk.net digitaal bekijken.

*foto’s Linda Scheltens

Dorpsagenda