Overhandiging boekje met 200 bewonersinitiatieven

Overhandiging boekje met ruim 200 bewonersinitiatieven aan gedeputeerde Van Dekken
Dinsdag 7 juli overhandigde wethouder Jan Menninga het boekje ‘Bewoners aan zet’ met daarin verhalen van bewonersinitiatieven uit de gemeente aan gedeputeerde Tjeerd van Dekken. Dit gebeurde tijdens een bezoek aan een van de bewonersinitiatieven in Spijk. Met financiële steun van de provincie Groningen kon de gemeente Delfzijl veel bewonersinitiatieven een extra stimulans geven. In de periode van 2016 tot 2019 zijn er ruim 200 initiatieven ontstaan vanuit de dorpen en wijken van Delfzijl.

De gemeente werkt steeds meer samen met zijn inwoners bij nieuw beleid of plannen. Wethouder Menninga van Gebiedsgericht Werken: “Er ontstaat veel vanuit de samenleving. Dat varieert van kleine initiatieven tot grote ruimtelijke of sociale projecten. Elk gebied in Delfzijl heeft een gebiedsregisseur waar inwoners met vragen en ideeën terecht kunnen. Zij ondersteunen de inwoners bij allerlei werkzaamheden, zoals het maken van een dorpsvisie, de totstandkoming van een bewonersinitiatief en andere vraagstukken over de leefbaarheid van de dorpen en wijken. Deze onderdelen zijn belangrijke speerpunten geweest in ons coalitieakkoord. We bouwen samen met onze inwoners aan de leefbaarheid van onze dorpen en wijken”.

Het boekje werd overhandigd tijdens een bezoek van gedeputeerde Tjeerd van Dekken aan één van de initiatieven uit het boekje: de beweegtuin in Spijk. Daar hebben vrijwilligers hard gewerkt om een beweegtuin te realiseren. In de voorbereiding hebben ze contacten gelegd met inwoners, Huis voor de Sport, de huisarts, scholen en (sport)verenigingen. Het doel van de beweegtuin is om mensen in beweging te brengen op verschillende manieren. Het verbeteren van de gezondheid en het vergroten van de leefbaarheid in Spijk spelen een belangrijke rol.

Gedeputeerde Tjeerd van Dekken: “De provincie stimuleert nieuwe initiatieven op het gebied van gezondheid en zorg. De bewegingstuin in Spijk is hier een mooi voorbeeld van. Bewegen in de buitenlucht is goed voor de gezondheid en door regelmatig te bewegen wordt de vitaliteit van de inwoners verhoogd. Dit draagt bij aan een positieve gezondheid zodat mensen minder een beroep doen op zorg. Meerdere projecten in Delfzijl hebben ervoor gezorgd dat inwoners samen met elkaar, de gemeente en sport- en zorginstanties verbanden zijn aangegaan die zorgen voor gezonde en vitale inwoners. En daarmee wordt de leefbaarheid verbeterd. Het boekje geeft dit prachtig weer

Gemeente Delfzijl

*foto’s Linda Scheltens