Info vv Poolster vanwege het Coronavirus

Tot 1 april geen voetbal
Alle wedstrijden van veld- en zaalvoetbalverenigingen gaan tot en met 31 maart niet door. Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal KNVB: “Wij adviseren alle amateurverenigingen om ook geen trainingen, oefenwedstrijden of andere grote bijeenkomsten te organiseren. We hopen op begrip voor dit lastige besluit en de medewerking van alle clubs om gezamenlijk de competities tot een goed einde te brengen. De komende periode gaan we nadenken over een goede oplossing voor ons amateurvoetbal.”
Uiteraard nemen wij als bestuur onze verantwoordelijkheid en volgen dit advies op.

Voorlopig geen kaarten en sjoelen
Naar aanleiding van de corona adviezen heeft ook de kaart- en sjoelclub moeten besluiten om de kaart- en sjoelavonden voorlopig te annuleren.

Bestuur VV Poolster

vv poolster