Huiskamergesprek met twintigers en dertigers

Huiskamergesprek met de twintigers en dertigers
Op donderdag 19 september 2019 organiseerden we een huiskamergesprek met een groep twintigers en dertigers uit Spijk. Een groep die tijdens de eerder gevoerde huiskamergesprekken nog niet voldoende aan bod is geweest. We waren dan ook erg nieuwsgierig naar hun ‘Kiek op Spiek’. Dorpsbelangen bestuurslid Monique Kats stelde haar huiskamer beschikbaar, en zo zaten we op donderdag 19 september met 10 personen rond de tafel. Aan dit gesprek namen deel: Sanne, Sander, Trisha, Mark, Marleen, Alfred, Sandra, Marcel, Agnes en Monique. We hebben een mooie levendige discussie met elkaar gehad over het nu en de toekomst van Spijk.

Een paar mooie quotes:
‘In Spijk kun je de deur nog loslaten, zonder dat er iets gebeurt’
‘Spijk is voor mij rust, ruimte, thuis: een plek waar je fijn kunt wonen’

Kansriek veur Spiek
Het zou mooi zijn als er meer aandacht komt voor duurzaamheid, bijvoorbeeld afvalscheiding of energieneutraliteit.

Dorpsvisie: wat staat er nog op de planning?
Op 15 oktober hebben we nog een laatste ‘soep & stoet-gesprek’ met 5 dames van ‘Vrouwen voor elkaar met elkaar’. Daarmee ronden we de huiskamergesprekken definitief af.
Vanaf 1 oktober publiceren we een enquête, zodat iedereen die we niet persoonlijk hebben kunnen spreken, alsnog de kans krijgt om aan te geven wat je belangrijk vindt voor Spijk. Deze enquête is twee weken beschikbaar.
Op 12 november organiseren we een bijeenkomst voor alle inwoners van Spijk, zodat we de opgehaalde resultaten kunnen delen. Binnenkort meer informatie hierover op Spijk.net

Kiek op Spiek: een dorpsvisie voor Spijk!

Procesbegeleider
Jolanda Dijkhuis

Dorpsagenda