Enquête dorpsvisie Spijk

Enquête Dorpsvisie Spijk: wat is uw Kiek op Spiek?
In opdracht van dorpsbelangen Spijk wordt al een tijdje gewerkt aan het maken van een dorpsvisie. Een plan, waarin je als inwoner/ondernemer van Spijk kunt aangeven wat je van belang vindt voor het plezierig wonen, werken en leven in het dorp. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst. Verschillende inwoners/ondernemers hebben hun ‘kiek op Spiek’ al gegeven tijdens huiskamergesprekken of op de Spijkster Jaarmarkt. Maar we willen ook iedereen die we nog niet persoonlijk hebben kunnen spreken, de mogelijkheid bieden om hierover mee te praten. Dat willen we doen door middel van een enquête. Wij nodigen u van harte uit om deze in te vullen. Het invullen ervan kost maar een paar minuten. De resultaten van de opgehaalde gegevens worden gepresenteerd tijdens een inwonersbijeenkomst op dinsdag 12 november.

Klik hier om de enquête dorpsvisie te openen

Deze enquête blijft beschikbaar tot en met dinsdag 15 oktober!

Bedankt!

Met vriendelijke groet,
namens Dorpsbelangen Spijk

Edwin Broekman en Jolanda Dijkhuis
procesbegeleiders dorpsvisie Spijk

Dorpsagenda