Nieuwsbrief juni 2019 Huisartspraktijk J. Cijsouw

Vakantie
De praktijk is gesloten van 15 juli t/m 2 augustus. Als u een huisarts nodig heeft, kunt u ‘t Zandt bellen: 0596-581282.’s Avonds en in het weekend belt u de doktersdienst: 0900-9229

De kastanjeboom
Wellicht heeft u het al gezien: de kastanjeboom is gekapt. We vinden het heel jammer, maar het kon niet anders. De boom was een gevaar voor de omgeving. De gemeente Delfzijl heeft daarom besloten het kappen versneld toe te staan.

Schengenverklaring
Denkt u aan een ‘Schengenverklaring’ als u verdovende medicijnen meeneemt naar het buitenland? Op internet kunt u hier informatie over vinden. U kunt zelf de papieren downloaden via het CAK , invullen en bij ons laten ondertekenen.

Enquête
In november 2018 heeft u een enquête voor ons ingevuld. Op onze website staat de uitkomst. Met een aantal dingen zijn we aan de slag gegaan en een paar dingen kunnen we helaas niet veranderen.