Leerlingen Fiepko Coolman in de beweegtuin

Vanmiddag waren de leerlingen van groep 5-8 van OBS Fiepko Coolman de eersten, die onder begeleiding van hun vakdocent, de toestellen van de beweegtuin probeerden voor de opening. Zij kregen voor hun prestatie een medaille!

Woensdagmorgen komen de leerlingen van CBS de Borgstee voor hun openingsles.

Werkgroep beweegtuin
Elly Flikkema