Nieuwsbrief MFC Spijk nr. 7

STICHTING MFC SPIJK NIEUWSBRIEF NR. 7 APRIL 2019

Activiteiten
Vanaf januari hebben een aantal leuke activiteiten in het MFC plaatsgevonden, welke waren georganiseerd door verschillende organisaties. De steeds maar weer een volle zaal trekkende pub quiz georganiseerd door stichting dorpsbelangen en de door het bestuur van het MFC georganiseerde toneelavond waren ook een groot succes.
Vooruitkijkend naar de feestweek hebben we een aantal activiteiten te verwachten in het MFC. Op zondag 26 Mei een foto puzzeltocht, vervolgens op 29 mei playbackshow “Spijk got talent” en tenslotte op 31 Mei Bingo in samenwerking Bloemenshop Drieborg en dorpsbelangen. Zie voor het volledige programma de website Spijk.net.

Voortgang verbouw
Zoals bekend is de verbouw en renovatie van het MFC opgesplitst in 2 fasen. Fase 1 behelst het voormalig verenigingsgebouw Pro Rege. Fase 2 betreft het voormalig kerkgebouw. De eerste concrete toezeggingen voor wat betreft de subsidies zijn binnen. Een aantal aanvragen zijn nog in behandeling en het ligt in de lijn der verwachtingen dat ook op deze aanvragen positief zal worden gereageerd door de diverse instanties..
Het MFC bestuur heeft keihard gewerkt om alle subsidieaanvragen tijdig ingediend te krijgen. Verder zijn met een aantal subsidieverstrekkers constructieve gesprekken gevoerd en rondleidingen door het gebouw geweest met instanties. Coördinatie van het geheel is in handen van Jolanda Dijkhuis.

Gebruik van munten
Nog even een reminder. Voor de te houden evenementen in 2019 zijn slechts nog de nieuwe blauwe munten te gebruiken. De oude munten zijn niet meer geldig en niet meer in te leveren.

Beheer en reserveringen
Het uitvoerend beheer (reservering e.d.) is in handen van Kornelia Keizer. Het telefoonnummer voor reserveringen is 0596-591245. Gebruik vooral ook het contactformulier via MFC (Agenda en Contact) op de website Spijk.net. Voor de stichting fungeert als aanspreekpunt de secretaris Klaas. Kooistra, Hoofdweg Zuid 13, 9909 BA Spijk, tel. 0596-592116.

Stichting MFC Spijk
Thomas Pastoor

Dorpsagenda