Eerste Spijkster Zeepkistenrace

Naar aanleiding van het feestweek thema “TER LAND, TER ZEE EN IN DE LUCHT” hebben de bewoners van de Nesweg/Havenweg gemeend, een heuse wedstrijd uit te moeten schrijven.

Wij nodigen alle bewoners van Spijk en omgeving, jong en oud daarom uit om zich op te geven om deel te nemen aan de 1ste Spijkster Zeepkistenrace op zaterdagmorgen (start 10:00 uur) 1 juni a.s. op de groenstrook Nesweg/Havenweg. Het is de bedoeling om met je zelfgebouwde zeepkist (mag niet voorzien zijn van trappers/of gemotoriseerd zijn) de snelste tijd neer te zetten. En voor de winnaar is er natuurlijk een mooi prijsje! Daarnaast zal er een prijsje zijn voor de mooiste zeepkist. Dus schrijf je snel in om mee te doen met de 1ste Spijkster Zeepkistenrace!

De opgaves dienen vóór 22 mei binnen te zijn. Brievenbus Nesweg 2 Spijk of via annekeenmartin@gmail.com
In de opgave (mail of briefje) vermelden:
*Team naam
*Leeftijd
*Adres
*Telefoonnummer
*Emailadres

(aan de deelname zijn geen verdere kosten verbonden, deelname is op eigen risico).

Anneke Kroeze-Keizer

* Foto: (1950) Fotocollectie Nederlandse Heidemaatschappij

Dorpsagenda