Dorpsbelangen nieuws & feestweek programma 2019

Sterk Vrijwilligerswerk
Onder leiding van Anton Bardie van Vereniging Groninger Dorpen komen de laatste tijd enkele actieve Spijksters bijeen om te brainstormen over een veel voorkomend “probleem”.
Bij al deze verenigingen/clubjes waar deze Spijksters actief zijn hebben zij een tekort aan vrijwilligers!
Niet alleen zijn ze op zoek naar nieuwe vrijwilligers, ook zouden ze niet graag de huidige vrijwilligers kwijtraken. Iets wat momenteel veel aandacht krijgt.

Tijdens het laatste overleg is het idee ontstaan om onder de naam “Samen Sterk” aan het eind van de feestweek huidige en nieuwe vrijwilligers uit te nodigen om samen te eten in ’t Loug. Het doel van deze avond is een vrijwilligerslijst te maken voor het dorp!

Zin om met Samen Sterk een hapje te komen eten? Dan stemt u ermee in om u als vrijwilliger in te zetten voor het dorp. Bij aankomst zullen wij u vragen om enkele gegevens bij ons achter te laten zodat wij u als vrijwilliger in de toekomst kunnen benaderen.
Hiernaast vragen wij een ieder om een kleine bijdrage voor het eten.

Wij hopen dat wij u aan het denken hebben gezet om u aan te sluiten als vrijwilliger. Eet mee met “Samen Sterk”!

Bovenstaande activiteit (eten in ’t Loug) komt te vervallen. Er is geen draagvlak. 

Feestweek 2019 Ter land, ter zee en in de lucht!

Het programma loopt van zaterdag 25 mei t/m zaterdag 1 juni

Zaterdag (hele dag) 25 mei Spijkster jaarmarkt
Locatie: in en om ‘t Loug
Van: 10.00-17.00 uur

Zondagmorgen 26 mei Schuurdienst
Thema: Ter land ,ter zee en in de lucht. Overal is God, voor iedereen
Locatie: Hoofdweg zuid 35
Aanvang: 10.00 uur

Zondagmiddag 26 mei Fotopuzzeltocht te voet
Startlocatie: MFC (Nesweg)
Tijd: 13.30 uur
Tijdsduur: ± 1.50 uur
Opgeven: niet nodig

Maandag 27 mei Muziekavond verzorgt door muziekvereniging CBS Locatie: Andreaskerk.
Tijd inloop: 19.30 uur
Aanvang: 20.00 uur
Toegang: Gratis

Dinsdagmiddag 28 mei Opening Beweegtuin
Locatie: Beweegtuin nabij ijsbaan ( Zwarteweg).
Aanvang: 16.00 uur

Dinsdagavond 28 mei Beachvolleybaltoernooi
Locatie: IJsbaan (Zwarteweg)
Aanvang: 19.00 uur (teams 15 minuten voor aanvang aanwezig zijn)
Opgeven kan niet meer!
of schriftelijk o.v.v. naam, teamnaam, e-mailadres en of het een heren- of mixteam betreft. Inleveren ’t Loug 12.
Team bestaat uit: 4 personen (heren- of mix teams)
Inschrijfgeld: €6,- per team.

Woensdagavond 29 mei Spijk got talent/ Playbackshow (voor jong en oud)
Locatie: MFC (Nesweg)
Tijd inloop: 19.00 uur
Aanvang: 19.30 uur
Opgeven: Via dorpsbelangenspijk@hotmail.nl
naam, leeftijd en act doorgeven
Opgeven kan tot 1 mei.
Deze activiteit gaat niet door

Donderdagmorgen 30 mei Dauwtrappen
Startlocatie: ijsbaankantine
Tijd: 05.30 uur
Kosten incl. ontbijt: volwassenen €5,-
kinderen tot 12 jaar €3,-
Opgeven: via deijssport@gmail.com
Trisha Berends, Zwarteweg 11
Kees Werkman, Jonker 4

Donderdagavond 30 mei Autosterrit
Startlocatie: kantine VV Poolster
Inschrijven vanaf: 17.00 uur (tel. 591745)
Starten vanaf: 18.00 uur
Inschrijfgeld: €7,50 per auto

Vrijdagmiddag 31 mei Kindervertier
Organisatie: Speeltuinvereniging
Locatie: Priegeltoen (Alberdaweg)
Van: 13.00 – 16.00 uur
Toegang: Gratis

Vrijdagavond 31 mei Bingo met muzikale afsluiting
Organisatie: Bloemenhuis Drieborg
Locatie: MFC (Nesweg)
Tijd inloop: 19.00 uur
Aanvang: 19.30 uur
Entree: €10,-

Zaterdag 1 juni Marktplaats Spijk
Locatie: Diverse locaties in Spijk
Van: 10.00 uur – 16.00 uur
Opgeven verplicht: dorpsbelangenspijk@hotmail.nl
Naam, adres, soort waar of demonstratie doorgeven.
Voor deze activiteit kunt u zich niet meer opgeven!

Zaterdagochtend 1 juni Eerste Spijkster Zeepkistenrace
Organisatie: bewoners Nesweg/Havenweg
Locatie: groenstrook Nesweg/Havenweg
Tijd: 10:00 uur
Deze activiteit gaat niet door

Zaterdagavond 1 juni Samen Sterk
Organisatie: Sterk Vrijwilligerswerk
Locatie: ‘t Loug
Tijd: 17.00 uur
Menu: Lopend buffet
Entree: €2,50 voor kinderen €5,- voor volwassenen
Opgeven verplicht tot uiterlijk 18 mei
Naam, adres, telefoonnummer, aantal kinderen / volwassenen.
Ruimte voor max 150 personen.
DEZE ACTIVITEIT IS GEANNULEERD VANWEGE HET GEBREK AAN DRAAGVLAK

Dorpsvisie
Afgelopen week zijn Jolanda Dijkhuis en Edwin Broekman gestart met het eerste gesprek omtrent het realiseren van de dorpsvisie voor Spijk. Jolanda zal u binnenkort middels www.spijk.net ook zelf op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Spijk.net
Binnenkort kunt u algemene informatie over St. Dorpsbelangen terug lezen op onze eigen pagina die u kunt vinden op www.spijk.net

Pubquiz Spijk
De pub quiz van vrijdag 8 maart was weer een succes. Met 15 teams was de zaal goed gevuld. Het deerde team “de half zesjes niet, dat voor de 3e keer op rij uit de bus kwam als winnaar! Chapeau!

Lenterondgang?
Hierbij de vraag of u, als inwoner van Spijk, behoefte heeft aan een lenterondgang in het dorp. Zo ja, dan kunt u uw ideeën, verbeterpunten of suggesties indienen bij de secretaris van Dorpsbelangen, via dorpsbelangenspijk@hotmail.nl Het voorstel is dan om deze lenterondgang te laten plaatsvinden op een dinsdag- of donderdagavond in juni.
Meldingen over het dagelijkse beheer en onderhoud van de openbare ruimte of klachten van overlast zoals losse stoeptegels, kapotte lichtmasten, overhangend groen of zwerfvuil kunt u rechtstreeks melden bij de gemeente via het meldpunt openbare ruimte. www.delfzijl.nl Telefoonnummer 140596.

Kitty Wiersema voorzitter
Monique Kats secretaris dorpsbelangenspijk@hotmail.nl
Jannie Pijper bestuurslid
Freddy Hoogland bestuurslid
Gea Reitsema bestuurslid
Cor Bouma bestuurslid

Stichting dorpsbelangen Spijk

Dorpsagenda