Plan van aanpak concept gemeente Delfzijl

De gemeente Delfzijl heeft samen met Nationaal Coördinator Groningen (NCG) een plan van aanpak opgesteld voor de herstart van het versterkingsprogramma. U kunt het plan van aanpak vinden op www.delfzijl.nl. Het gaat om een concept dat nog door de gemeenteraad van Delfzijl moet worden vastgesteld. Hierin staat beschreven hoeveel woningen worden onderzocht en beoordeeld. Er staan om privacy redenen geen adressen in genoemd.

Opname en beoordeling
Het lokale plan van aanpak betekent een herstart van de versterkingsopgave. In het bijzonder gaat het om het opname- en beoordelingsprogramma. Deze was vlak voor de zomer 2018 grotendeels stilgezet door de minister van Economische Zaken en Klimaat. Dit gebeurde naar aanleiding van het kabinetsbesluit om de gaswinning versneld af te bouwen. Dit stilzetten was zeer tegen de wens van de gemeente Delfzijl. Hierdoor verkeren onze inwoners nog langer in onzekerheid over de veiligheid van hun huis en de uitvoering van versterkingsadviezen.

Bericht over risicoprofiel en uitnodiging informatiebijeenkomst
Gemeente en NCG hebben op 6 en 7 maart 2019 brieven verstuurd naar een groot aantal inwoners. In deze brieven staat of hun huis een verhoogd, licht verhoogd of niet verhoogd risicoprofiel heeft. Daarnaast zijn ze uitgenodigd voor een informatie- bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst geven gemeente en NCG een toelichting op het plan van aanpak en kunnen inwoners vragen stellen. De komende weken organiseren gemeente en NCG een groot aantal informatiebijeenkomsten over het plan van aanpak.

Hoe is het risico van woningen bepaald?
Er is een lijst gemaakt met gebouwen die nader onderzocht moeten worden op aardbevingsbestendigheid. Deze lijst is gemaakt met behulp van een computermodel, de HRA-methode. Dit model berekent welke kans een gebouw heeft om wel of niet te voldoen aan de veiligheidsnorm. Bij deze berekening is gekeken naar:

*De grondbeweging bij een aardbeving;
*De samenstelling van de bodem waarop het gebouw staat;
*De verwachte hoeveelheid gas die gewonnen wordt;
*De beschikbare gegevens over het gebouw, zoals het type gebouw, de bouwmaterialen en het aantal woonlagen.

Het computermodel zegt niets over de vraag of een woning versterkt moet worden en zo ja, met welke maatregelen. Daar is een opname en beoordeling van de woning voor nodig. Uit de beoordeling komt een versterkingsadvies.

Inzet van de gemeente
In het plan van aanpak staan uitgangspunten die voor de gemeente Delfzijl erg belangrijk zijn. Dit zijn de belangrijkste punten:
*Is een pand geïnspecteerd, dan krijgt de eigenaar altijd een versterkingsadvies.
*Waar mogelijk wil de gemeente gebiedsgericht werken. Dat betekent dat een straat, wijk of dorp in één keer wordt onderzocht. In Meedhuizen bijvoorbeeld kunnen eigenaren van alle woningen of panden aan het
programma meedoen.
*Huizen die acuut onveilig zijn, in stutten staan of waarin eigenaren zich onveilig voelen, worden meegenomen in het programma.
*Bij boerderijen wordt niet alleen het voorhuis, maar ook het bedrijfsgebouw er achter opgenomen in het programma.
*Het ‘experiment Krewerd’ moet door kunnen gaan volgens de gemeente. Hier vindt momenteel nader overleg over plaats.
*De Naterijflat en Oldiek in Delfzijl zouden op dezelfde manier versterkt moeten worden als de Dijkzichtflat. Ook hier vindt nog overleg over plaats.

Knelpunt: capaciteit
Voor de opname (vroeger inspectie genoemd) zijn voor de komende tijd voldoende deskundigen beschikbaar. Na de opname moet een beoordeling gemaakt worden. Op dit moment zijn er niet voldoende deskundigen om dat werk te doen. In het overleg met de minister dringt de gemeente er stevig op aan om op zeer korte termijn daar wat aan te doen.

Nationaal Coördinator Groningen
Heeft u vragen over de uitvoering van de versterkingsopgave?
In Delfzijl is een versterkingspunt ingericht. Daar werken bewonersbegeleiders, die bewoners met raad en daad bijstaan. U kunt de bewonersbegeleiders van Versterkingspunt Delfzijl bereiken via:
Telefoon: 088 – 041 44 66
E-mail: info@versterkingspuntdelfzijl.nl Bezoek: u bent welkom op maandag en
donderdag van 13.00 – 16.30 uur in het Versterkingspunt aan de Waddenweg 22 (in de Brede School Noord) in Delfzijl. Buiten deze tijden kunt u altijd een afspraak maken.
www.versterkingspuntdelfzijl.nl
Gemeente Delfzijl
Heeft u vragen over het Plan van Aanpak en de versterkingsopgave?
De medewerkers van het Klant Contact Centrum staan u graag te woord. U kunt het Klant Contact Centrum bereiken via:
Telefoon: 140596
E-mail: gemeente@delfzijl.nl
Huurwoningen
Bent u huurder en wilt u meer informatie?
Neemt u dan contact op met uw verhuurder.

Gemeente Delfzijl

Dorpsagenda