Jaarvergadering Dorpsbelangen 2019

Graag nodigen wij u allen uit om op vrijdag 29 maart aanwezig te zijn tijdens onze jaarvergadering. Ter aanvulling organiseren wij na afloop een spelletjesavond! Kom voor een hapje, drankje en natuurlijk gezelligheid vrijdag 29 maart naar het MFC!
Wij zien u graag.

 
Jaarvergadering

Hierbij nodigen we alle inwoners van Spijk uit voor het bijwonen van de jaarvergadering.

Wanneer:    Vrijdag 29 maart 2019
Tijd:       20.00 uur. Inloop 19.30 uur
Locatie:    MFC Spijk Nesweg 1

Agenda

  1. Opening
  2. Ingekomen stukken/mededelingen
  3. Notulen jaarvergadering 2018
  4. Jaarverslag secretaris
  5. Jaarverslag penningmeester
  6. Dorpsbudget
  7. Verslag kascommissie
  8. Rondvraag
  9. Sluiting

Bestuur Stichting Dorpsbelangen Spijk

Kitty Wiersema (v)
Henk Stinissen (p)
Monique Kats (s)
Jannie Pijper
Gea Reitsema
Freddy Hoogland
Cor Bouma