Dorpsbelangen nieuws februari 2019

Stichting Dorpsbelangen Spijk is een spreekbuis voor de bewoners, ondernemers, verenigingen en diverse werkgroepen van Spijk. Het doel van deze stichting is om de leefbaarheid van het dorp zo goed mogelijk op peil te houden. Door middel van het ontwikkelen van een dorpsvisie proberen wij te inventariseren wat er bij de bewoners speelt, om daarna hiermee aan de slag te gaan. Wat vinden de bewoners belangrijk, en wat kunnen wij hier mede aan doen. Dit alles om het woongenot van onze huidige bewoners te behouden.
Tevens vinden wij het zeer belangrijk om Spijk ook voor de toekomst leefbaar te houden. Zo maken wij ons graag sterk om ons dorp aantrekkelijk te maken zodat ook jonge gezinnen zich in de toekomst hier graag zouden willen vestigen!

Enkele activiteiten die door / namens Dorpsbelangen georganiseerd worden: dorpsagendaoverleg, nieuwjaarsvisite, jaarmarkt, feestweek, gastendag, pubquiz, sinterklaasintocht.
Ook zijn er diverse werkgroepen waar Dorpsbelangen geen actieve rol in speelt zoals: Steunstee, Priegeldorp, Beweegtuin, MFC, Groen Spijk.

Spijkstervlag kopen?
Ook graag eigenaar worden van een Spijkstervlag? Dat kan! Voor €30,- kunt u al beschikken over een kleine vlag. Een grote is verkrijgbaar voor €50,-. Verkrijgbaar op: Tuinbouwweg 2a, 9909 BC Spijk GN

Springkussen huren?
Dorpsbelangen beschikt over een groot- en klein springkussen. Deze zijn destijds door het Loket Leefbaarheid gerealiseerd. Mocht u deze willen huren, dan is dit mogelijk. Wij vragen een borg van €25,- en daarnaast kunt u een vrijwillige bijdrage doen. Voor meer vragen kunt u ons mailen.

Het bestuur van Stichting Dorpsbelangen Spijk
Voorzitter: Kitty Wiersema
Secretaris: Monique Kats
Penningmeester: vacant
Bestuursleden: Jannie Pijper, Gea Reitsema, Freddy Hoogland, Cor Bouma

Wij vergaderen elke 1e donderdag van de maand. Het is mogelijk gesprekstijd aan te vragen. Dit kan via dorpsbelangenspijk@hotmail.nl. Ons correspondentieadres: Tuinbouwweg 2a, 9909 BC Spijk GN.

Donateur worden kan al vanaf €5,- per jaar. Via ons mailadres kunt u donateur worden. U ontvangt dan van ons een incassoformulier, wat onze voorkeur heeft.

Dorpsagenda