Spijk in beweging

Spijk in beweging

De beweegtoestellen zijn besteld, in 2019 wordt ons ‘idee’ werkelijkheid. Na 2 jaar voorbereidend werk geven we u graag, op donderdag 17 januari 2019, uitleg over het beweegpark en het daaraan gekoppelde beweegprogramma van Huis van de Sport. Wij laten u dan ook zien wat wij met uw reacties hebben gedaan van de vorige bijeenkomst.

Op diezelfde avond presenteren ook Groen Spijk en Dorpsbelangen hun actieplannen/visie.
U bent van harte welkom op donderdag 17 januari 2019. Inloop vanaf 19.30 uur en 20.00 uur begint het programma in het MFC om het nieuwe jaar met elkaar te starten. Een agenda volgt nog.

“Broezen”
Op 5 januari tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente Delfzijl mag de werkgroep beweegtuin Spijk zich presenteren tijdens het officiële gedeelte in de Molenberg. Alle Spijksters zijn daar van harte welkom.

Werkgroep Beweegtuin Spijk
Werkgroep Groen Spijk
Dorpsbelangen Spijk