Nieuws van het Molenteam “Ceres” Spijk

NIEUWS VAN HET MOLENTEAM “CERES” SPIJK.

Openingstijden molen Ceres:
1 keer per 2 weken is de molen op zaterdagmiddag van 13.00 uur tot 17.00 uur geopend voor publiek.  De koffie staat altijd klaar. Het is mogelijk om voor groepen een afspraak te maken buiten de openingstijden om.  Reservering: tel.nr: 0596-592060 of mail: thjpastoor@ziggo.nl.

Dit jaar draaien we nog 1 keer en wel op 8 december
Dan volgt de winterstop. Zodra wij in het voorjaar weer los gaan wordt hiervan mededeling gedaan op Spijk.net. Op 8 december plaatsen we de Kerstster. Op grote afstand zichtbaar wordt Spijk dan weer gemarkeerd door de Kerstster geplaatst in de top van de roede.

Winterstop
Tijdens de winterstop kruien we de molen op het Zuid Westen danwel het Westen. De wind uit het Westen is vaak de regen en stormhoek zo leren ons de instructieboeken. Extra voorzieningen worden getroffen om de veiligheid in de omgeving te borgen en het voorkomen van schade aan de molen. Bij een te verwachten windkracht van 7 of meer moet de molen zuiver op de wind worden gekruid. De molenaars zijn hier alert op.

Tenslotte nog wat voortekens van regen in de weersvoorspelling uit de negentiende eeuw:

• Ik zie de kwik in ’t weerglas dalen

• De kikvorsch kwaakt in d’enge plas

• De zwaluw scheert langs ’t spichtig gras

• Ondraaglijk kwelt me een exteroog

• Hebt gij den stank der gracht geroken ?

• Het loeiend vee wil ’t veld verlaten

• De ganzen gagg’len, de eenden kwaken
Dus vrienden ons uitgaan is verkeken.
Al ziet ge zuur hier is geen keus,
En morgen (waar’ die dag verstreken)
Zij t’ huis te blijven onze leus.

Het molenteam “Ceres” wenst u prettige feestdagen en een voorspoedig en gezond 2019.

Thomas Pastoor

Dorpsagenda