Dorpsbelangen nieuws november 2018

Prijsuitreiking versierde tuinen
Stichting Dorpsbelangen Spijk had een prijs uitgeloofd voor de mooist versierde tuin in Halloween sfeer. Het was moeilijk kiezen voor de jury maar de winnaars zijn bekend: De 1e prijs ging naar Evers Dijkhuizenlaan 35/37 en op de 2e plaats is Jonker 4 geëindigd. De winnaars hebben de prijzen inmiddels ontvangen.

Pubquiz Spijk
Vrijdag 26 oktober was de 2e editie van pubquiz Spijk! Ondanks de herfstvakantie waren er nog 10 teams aanwezig. De 1e prijs ging naar het team “De half zesjes”. De volgende pubquiz staat gepland in de maand maart van 2019. De exacte datum volgt later.

Kennismakingsgesprek
Maandag 29 oktober hebben wij als bestuur van Stichting Dorpsbelangen Spijk kennis mogen maken met de wethouders Menninga en Rijzebol. Tevens waren hierbij aanwezig Edwin Broekman en Hans Folkerts van de gemeente.

Donateursgeld ophalen & Sinterklaascollecte
Heeft u ons niet gemachtigd om het donateursgeld 1x per jaar te incasseren? Dan komen wij in november langs om dit bij u aan de deur op te halen. Tevens vragen wij u dan ook om een vrijwillige bijdrage te doneren voor de intocht van Sinterklaas in Spijk. Zorgt u voor contant geld in huis?

Zaterdag 24 november Sinterklaasintocht

Spiekster Nijs
Op verzoek van vele Spijksters komt er een papieren versie met o.a. nieuwsberichten, activiteiten van de verenigingen, belangrijke telefoonnummers.
Voor de allereerste Spiekster Nijs kunt u kopij aanleveren voor 30 november.
U kunt dit mailen naar spieksternijs@gmail.com of inleveren bij de redactie:
– Angela Smit, Zwarteweg 22, Spijk
– Gea Reitsema, Hoofdweg Zuid 31, Spijk

Enquête gehouden onder de kinderen van groep 7 en 8 uit Spijk
Als bestuur waren wij nieuwsgierig naar de mening van de oudere basisschoolkinderen van Spijk.
I.s.m. de beide scholen lieten we de kinderen deze invullen, en dit is de uitslag.

Hoe zou je graag het Sinterklaasfeest in het dorp vieren?
Top 1 Het is prima zo, ik vind alles wel leuk.
Top 2 Disco
Top 3 Spelletjes spelen
Wat mis je (qua activiteit) in Spijk?
Top 1 Discoavonden
Top 2 Niets, het is prima zo.
Top 3 Speurtocht in de avond / spokentocht
Zouden jullie het leuk vinden als er iets in het dorp te doen is voor kinderen van jullie leeftijd met oud & nieuw?
Top 1 Nee. Ik ben en blijf dan gewoon lekker in huis.
Top 2 Brandbult
Top 3 Vuurwerkshow

Oud & Nieuw
Naar aanleiding van onze oproep of er behoefte is om met oud & nieuw iets te organiseren hebben wij reactie gekregen van een groep jongeren. Hiermee wordt binnenkort gesproken.

Marktplaats Spijk!
De feestweek van 2019 zal georganiseerd worden van zaterdag 25 mei t/m zaterdag 1 juni. Het thema zal dit keer zijn: Ter land, ter zee en in de lucht. Deze week beginnen wij op zaterdag 25 mei met de jaarmarkt en sluiten af op zaterdag 1 juni met: Marktplaats Spijk! Mocht u binnenkort gaan opruimen, breng het niet weg, maar bewaar het voor Marktplaats Spijk!

Springkussens
Al enkele jaren beschikt het bestuur over een groot en klein springkussen. Deze zijn destijds door het Loket Leefbaarheid gerealiseerd. Mocht u deze willen huren, dan is dit mogelijk. Wij vragen een borg van €25,- en daarnaast kunt u een vrijwillige bijdrage doen. Voor meer vragen kunt u ons mailen.

Vacature: Penningmeester
Helaas zijn wij nog op zoek naar een penningmeester. Bij belangstelling of vragen kunt u ons mailen.

Bestuursvergaderingen
1e donderdag van de maand, aanvang 19.30 uur
Heeft u iets te vragen of te melden, dan kunt u spreektijd aanvragen. Hiervoor kunt u een verzoek indienen bij onze secretaris.
Kitty Wiersema voorzitter
Monique Kats secretaris dorpsbelangenspijk@hotmail.nl
Jannie Pijper bestuurslid
Freddy Hoogland bestuurslid
Gea Reitsema bestuurslid
Cor Bouma bestuurslid