Spijk is in beweging Beweeg je mee in Spijk

Een werkgroep is met het realiseren van een beweegtuin in Spijk vergevorderd. Ondersteunt door de Gemeente Delfzijl, Provincie, Loket Nam, Eemsmond Fonds, St. Dorpsbelangen en het Dorpsbudget.
Huis voor de sport Groningen gaat zich bezighouden met de activering, oftewel hoe kunnen we daadwerkelijk inwoners van Spijk in beweging krijgen bij de beweegtuin.

Wat is onze doelstelling?
Vitale inwoners die met plezier bewegen en de sociale contacten versterken van jong tot oud.

Heb je vragen of een idee? Wij horen het graag van je. Kom langs op donderdagavond 5 juli, 19.30 uur in de kantine van de IJsbaan, Zwarteweg, om het plan te bespreken en uitleg te krijgen.

Werkgroep beweegtuin

Dorpsagenda