Seniorenvoorlichter (vrijwilliger) gezocht

De seniorenvoorlichter bezoekt mensen van 75+ in de thuissituatie en geeft informatie over wonen, welzijn en zorg. De seniorenvoorlichter onderzoekt wat de mogelijkheden zijn om deelname aan de samenleving te vergroten. Tevens kijkt de seniorenvoorlichter of er iets nodig is om bij te kunnen dragen aan de tevredenheid en het behouden of vergroten van de zelfstandigheid van de 75+.

De seniorenvoorlichter is geïnteresseerd in de mening van senioren over hun woon- en leefsituatie. Veel senioren weten niet welke voorzieningen er zijn, of hoe ze er gebruik van kunnen maken. De seniorenvoorlichter geeft hierin voorlichting, ondersteuning en advies.
Wat vragen wij van u als vrijwilliger:

 • U bezoekt binnen eigen planning adressen volgens de lijst.
 • Bezoeken van 75+ ers in hun thuissituatie
 • Deelname aan ervaringsbijeenkomsten
 • Schriftelijk verslag uitbrengen op het vragenformulier
 • Betrokkenheid/ affiniteit met de doelgroep
 • Goede communicatieve vaardigheden
 • Luisterend oor
 • Minimaal 2 uur per week maximaal 6 uur

Wat bieden wij:

 • Goede ondersteuning en begeleiding
 • Deskundigheidsbevordering’
 • Samenwerken in een team van seniorenvoorlichters
 • reiskosten
 • Vrijwilligersverzekering

Wat is interessant aan dit vrijwilligerswerk? U bent de ogen en oren van de sociaalwerker en de bezoeken leveren kennis en inzicht in het welzijn van ouderen. Het betreft ouderen met een rijke levenservaring en levert boeiende gesprekken op.

Heeft u belangstelling of wilt meer informatie over seniorenvoorlichter, dan kunt u contact opnemen met Dineke Smit tel. 0596 650787
Of mailen d.smit@s-w-d.nl

Dineke Smit

Red: Er is ook meer terug te vinden op de site van swd.

Dorpsagenda