Beweegtuin in Spijk

Gezondheid ,fitheid en leefbaarheid is bewegen in de beweegtuin Spijk.

Even voorstellen: Vanuit het ideeën café is een enthousiaste werkgroep ontstaan, met als doel een beweegtuin ( Outdoor fitness) met een beweegprogramma te ontwikkelen.

Voor wie?
Voor diverse doelgroepen van jong tot oud, afgestemd op de behoefte van jullie zelf. Wij willen ieder dorpsbewoner, die wil bewegen de mogelijkheid bieden in een beweegvriendelijke omgeving in een openbare ruimte te sporten, bewegen en elkaar te ontmoeten.
Je kunt op je eigen niveau zonder verenigingsverplichting werken aan je eigen gezondheid en draagt zo bij tot je eigen fitheid en leefbaarheid in ons mooie dorp Spijk.

Waar?
Bij de ijsbaan locatie willen wij een beweegtuin realiseren en hierbij de ijsbaankantine gebruiken voor uitleg, oefeningen en een kopje koffie.

Hoe?
De werkgroep is nu een aantal maanden met de voorbereiding bezig in samenwerking met de Gemeente Delfzijl, Stichting  Dorpsbelangen, Commissie Dorpsbudget Spijk, Huis voor de Sport, Community Wise en Nijha (leverancier van de toestellen). Huis voor de Sport gaat ons helpen bij het realiseren van een goed beweegprogramma.

Tijdlijn:
Wij zijn nu zover dat wij in januari/februari 2018 fondsen zullen aanschrijven ter ondersteuning van het beweeg project. Voor de zomervakantie 2018 is de wens om de beweegtuin aan te leggen. Community Wise is vanaf half november bezig met inventarisatie in het dorp wat de behoeftes zijn etc. Hierbij zullen zij ook vragen hoe men over zijn eigen toekomst denkt en wat men wil. Zodra er nieuws is met betrekking tot bovenstaande horen jullie van ons.

Wij wensen jullie als werkgroep fijne kerstdagen en een gezond 2018.
Tonny Meijer

Dorpsagenda