IJsbaan wordt gevuld

Dorpsgenoot Peter van Dijk van de firma Henk van Tongeren, heeft weer een krachtige pomp ter beschikking gesteld, waarmee de ijsbaan kan worden gevuld. Zaterdagmorgen zijn de bestuursleden van ijsvereniging “de IJssport” vanaf vroeg in touw geweest om de slangen uit te rollen en aan te sluiten. Onder de Zwarteweg loopt een pijp waardoor de slang naar het Spijksterriet loopt. Het kost ieder jaar weer de nodige moeite deze verbinding te realiseren.

Nu maar hopen dat de weergoden ons welgevallig zijn en zorgen voor een zonnige strenge winter.

Namens het bestuur van “de IJssport”.
Piet-Jan Schalk

Dorpsagenda