Inloopavond nieuwe 380 kV hoogspanningskabel

De provincie Groningen organiseert samen met TenneT een inloopavond over de landschappelijke maatregelen die worden uitgevoerd als onderdeel van de nieuwe 380 kV verbinding tussen Eemshaven en Vierverlaten.

Op donderdag 21 september kunt u zich tussen 19.00 en 21.00 uur laten informeren over de voorgestelde landschappelijke maatregelen en vooral uw eigen ideeën en plannen inbrengen. De avond zal plaatsvinden in het Hotel Ekamper, Radsweg 12, 9983 RC Roodeschool.

*Tussen Eemshaven (Oudeschip) en Vierverlaten wordt een nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding gebouwd. Daarnaast wordt het hoogspanningsstation Vierverlaten uitgebreid om van hieruit de stroom op het net verder te verdelen. De nieuwe verbinding vervangt de bestaande 220 kV-verbinding tussen beide hoogspanningstations. De nieuwe verbinding wordt deels gecombineerd met de 110 kV-verbinding tussen Vierverlaten en Winsum- de Brillerij.

Eemshaven – Vierverlaten 380 kV Vervangt de bestaande 220kV hoogspanningsverbinding. De verbinding is 40 kilometer lang en bestaat uit 120 nieuwe masten. Het aantal kilometers hoogspanningsverbinding in het gebied daalt met 10 kilometer. Na ingebruikname van de nieuwe verbinding worden 152 vakwerkmasten (van de 220 kV-verbinding en de 110 kV) afgebroken.

Het nieuwe tracé staat op meer afstand van woningen dan het huidige tracé. Nu staan er 66 woningen vlakbij of onder een hoogspanningsverbinding, dat zijn er 3 na de ingebruikname van de nieuwe verbinding en de sloop van dan overbodige lijnen. De nieuwe verbinding wordt voorbereid op toekomstige ontwikkelingen door deze (nu) te realiseren als 2 circuits 380 kV verbinding die kan worden uitgebreid tot 4 circuits.

Voor meer informatie van TenneT klik hier

Gemeente Delfzijl
*TenneT