Community Wise update 1

Begin dit jaar is het project Community Wise gestart. In het voorjaar van 2017 hebben de onderzoekers gesprekken gevoerd met dorpsbewoners van onder andere Spijk. De gesprekken gingen over kansen en mogelijkheden die de bewoners in hun dorp zien op het gebied van gezondheid, sociale samenhang en leefbaarheid. De onderzoekers hebben de afgelopen maanden gesproken met leden en vertegenwoordigers van Spieksters veur elkoar, Vrouwen van Nu, Dorpsbelangen, Steunstee, Dorpsbudget, initiatiefgroep Outdoor fitness en met individuele dorpsbewoners.
In september zullen de resultaten van de gesprekken teruggekoppeld worden aan de mensen uit Spijk waarmee gesproken is.

Over het verdere verloop van het project houden we u op de hoogte. Mocht u vragen hebben dan kunt u een e-mail sturen naar l.e.a.m.louer@umcg.nl.

Projectgroep Community Wise

Mathieu de Greef
Nardi Steverink
Martine Goedendorp
Lisa Louer