Nieuwsbrief MFC Spijk nr. 3

STICHTING MFC SPIJK – NIEUWSBRIEF NR 3 JUNI 2017

VRIJWILLIGERS
De dinsdagmorgen, m.u.v. vakantieperiode, is een vaste ochtend geworden met vrijwilligers. De vrijwilligers coördinator Henk Sikkema wil dan graag allerlei klusjes doen. Wie kan en tijd heeft is uiteraard welkom. Wij doen nog steeds een oproep voor de commissie activiteiten. Deze commissie is nog steeds onderbezet. Voelt u ervoor om eens iets te organiseren in het MFC, schroom niet en meld u aan bij Klaas Kooistra. klaas.kooistra@planet.nl.

OPFLEUREN ZALEN
Met een aantal vrijwilligers zijn de zalen aangepakt. Zo is o.a. de betimmering bij de bar aangepakt en vernieuwd. Er is ook geschilderd. Dit heeft als resultaat opgeleverd een vriendelijke uitstraling van de zalen. Ook het dak van de zalen is aangepakt en nu echt lekvrij.Met dank aan alle vrijwilligers die dit mogelijk hebben gemaakt.
Verder worden de mogelijkheden onderzocht om het huidige meubilair in de zalen te vervangen.

GEBOUW AAN BUITENZIJDE AANGEPAKT
Ook zijn de vrijwilligers goed bezig geweest in de tuin rond het gebouw. Heggen gesnoeid, geschoffeld en veel troep opgeruimd. Verder is het gehele gebouw aan de buitenzijde grondig gereinigd. Het resultaat mag gezien worden. Alles ziet er weer keurig netjes uit.

KLANKBORDGROEP
Op de laatste bijeenkomst hebben we vast kunnen stellen dat nagenoeg alle ingediende ideeën vanuit de klankbordgroep zijn gerealiseerd. Na realisatie van de verbouw/renovatie van het voormalig kerkgebouw willen we een passende naam bedenken voor het MFC. Suggesties en ideeën welkom.

PLANNEN VERBOUW
De verbouw/renovatieplannen van het voormalig kerkgebouw zijn gereed . Met alle betrokken partijen is nu een strategie uitgezet om te komen tot een succesvolle realisatie. Hierin worden we op deskundige wijze bijgestaan door bureau Tandem uit Loppersum. De voorlopige planning blijft ongewijzigd. Zoals het zich nu laat aanzien kan eind 2018 met de aanpassing/verbouw van het kerkgedeelte worden begonnen.

OVERDRACHT
Zoals bekend is de stichting MFC met ingang van 1 januari 2017 gestart met de exploitatie van voormalig Pro Rege en kerk. De procedure om als stichting het gebouw in eigendom te verkrijgen is in volle gang. Een aantal zaken ter voorbereiding op de overdracht zijn met de verkopende partij afgestemd. We hopen tot een spoedige overdracht te komen, maar zijn afhankelijk van externen waar we geen invloed op kunnen uitoefenen.

RESERVERING EN AANSPREEKPUNT
Reservering van zalen bij de beheerster mevrouw K. Keizer, tel. 0596-591245. Voor de stichting fungeert als aanspreekpunt de secretaris K.W.H. Kooistra, Hoofdweg Zuid 13, 9909 BA Spijk, tel. 0596-592116.