Eerste nieuwsbrief MFC maart 2017

Dit is de eerste nieuwsbrief van de stichting MFC (Multi Functioneel Centrum) te Spijk. We willen u maandelijks informeren over de ontwikkelingen binnen ons MFC.

De stichting MFC is met ingang van 1 januari 2017 gestart met de exploitatie van voormalig Pro Rege en kerk. De procedure om als stichting het gebouw in eigendom te verkrijgen is in volle gang.
De al aanwezige vaste gebruikers en nieuwe klanten hebben hun weg gevonden in het gebruik van de zalen en overige faciliteiten. Huurprijzen van de zalen en de prijzen van de consumpties zullen voorlopig ongewijzigd blijven.
Gebruikers van gebouw Elim zijn uiteraard ook welkom in het nieuwe MFC in verband met sluiting van dit gebouw per 1 januari 2017. Ook de faciliteiten voor opbaring zijn overgegaan van Elim naar het MFC.
Het uitvoerend beheer (reservering e.d.) blijft in de vertrouwde handen van mevrouw K. Keizer. Het telefoonnummer voor reserveringen 0596-591245 blijft gehandhaafd. Voor de stichting fungeert als aanspreekpunt de secretaris K.W.H. Kooistra, Hoofdweg Zuid 13, 9909 BA Spijk, tel. 0596-592116.

De stichting MFC is vanuit de gemeente Delfzijl geadviseerd zich te richten op verbouw van Pro Rege en kerk. De meerprijs t.o.v. nieuwbouw, de beperkte subsidiemogelijkheden en beleid ten aanzien van behoud van karakteristieke gebouwen maken dat verbouw van deze gebouwen voor een MFC te Spijk de enige haalbare optie is. Er is een koers uitgezet om de verbouw gefaseerd uit te voeren. Verder is geadviseerd om eerst de kerk aan te pakken en dan het verenigingsgebouw. Het financieringsplan en dekkingsplan zullen hierop worden aangepast. De architect is druk bezig hieraan uitvoering te geven.

De 1e vrijwilligersavond is op 31 januari geweest. Als bestuur zijn we heel erg blij dat zoveel vrijwilligers zich voor allerlei klussen hebben aangemeld. We hebben die avond afspraken kunnen maken om de inzet van vrijwilligers in zo goed mogelijke banen te leiden. De 2e vrijwilligersavond staat in de planning. Alle vrijwilligers zullen weer worden uitgenodigd, ook de vrijwilligers die in januari niet aanwezig konden zijn.

De eerste klus voor de bouwtechnische vrijwilligers dient zich al aan. Op advies van de klankbordgroep zijn plannen gemaakt om de zalen gezelliger in te richten. Gedacht wordt om met steigerhout het aanzicht van de bar aan te passen en verder statafels en bloembakken te maken. Verder zal de verfkwast door het gebouw worden geslingerd waar dit nodig is. Ook zal aandacht aan de verlichting worden besteed.

De deuren staan wagenwijd voor iedereen open. Is het nu voor een feest, vergadering of evenement. (Alles is mogelijk). Vraag naar de mogelijkheden.
Wij hopen dat velen gebruik gaan maken van het MFC Spijk en dat het een gezellig centraal punt in het dorp mag worden waar we elkaar ontmoeten tijdens activiteiten.

U bent van harte welkom.

Stichting MFC Spijk

Dorpsagenda