Themamiddag “Wonen in Spijk”

Graag nodigen wij u uit voor de thema bijeenkomst “Wonen in Spijk” op 15 februari 2017 om 14.00 uur in de Steunstee, Ubbenasingel 3.

De gemeente Delfzijl geeft informatie over:

• De Woonvisie Delfzijl
• De prestatie-afspraken met de corporaties
• Project Community Wise (gezond oud worden)
• De Wet Maatschappelijke Ondersteuning
• Presentatie eerste resultaten van onderzoek hoe bewoners oud willen worden in hun dorp
(Spijk krijgt de primeur als het gaat om de uitkomsten van het onderzoek)
• Wat bewoners zelf kunnen doen om prettig te wonen en te leven in Spijk

Alle bezoekers hebben natuurlijk de kans om vragen te stellen.

Namens de gemeente zijn aanwezig wethouder IJzebrand Rijzebol, beleidsmedewerkers Rita Rolink, Monique Veldt, Rik Niejenhuis en gebiedsregisseur Edwin Broekman.

Met vriendelijke groet,

Vrijwilligers Steunstee en gemeente Delfzijl