Liquidatiebesluit Oranjevereniging ter inzage

Donderdag 9/2 zal de wijze waarop de Oranjevereniging Spijk te ruste worden gebracht en uiteindelijk worden geliquideerd aan de leden voorgelegd voor besluitvorming. Zoals de statuten voorschrijven, kan dit besluit vooraf worden ingezien. Wanneer je dit (als lid) wenst kan dit worden aangegeven bij de voorzitter via woude.edwin@gmail.com.

Edwin van der Woude

Dorpsagenda