Grote opkomst themamiddag “wonen in Spijk”

De opkomst van dorpsgenoten was groot tijdens de themamiddag wonen in Spijk. Er waren 4 afgevaardigden van de Gemeente aanwezig, waaronder Wethouder IJzebrand Rijzebol en 3 vrouwen die een onafhankelijk onderzoek doen over het wonen en leven in dorpen, ze interviewen bewoners van Delfzijl en verschillende dorpen over “Mijn positieve gezondheid”. De gebiedsregisseur Edwin Broekman had de leiding deze middag.

Er is veel gepraat en uitgelegd over wat de gemeente zich voorstelt over zelfredzaamheid van de bewoners maar ook van het dorp!
Zij zijn bereid ons een helpende hand te geven en te ondersteunen, maar de voorstellen tot veranderingen moeten uit ons zelf en het dorp komen!
Huurwoningen moeten levensloop bestendig worden gemaakt. Op De Kamp is hier al jaren sprake van, maar wanneer er daadwerkelijk wat aan gaat gebeuren is nog onzeker.
Woningen moeten in evenwicht zijn voor jongeren en ouderen. Het moet een samenspel zijn van jongeren, ouderen en gezinnen. Kwaliteit, goed wonen, levensloopbestendig, redelijke woonlasten en energie neutraal zijn de woorden. Wonen met en door bewoners met ideeën samen met de gemeente, corporaties en ontwikkelaars.

De wethouder vertelde dat er een enorme klus op hen- en ons wacht! Er is een grens getrokken (de N33/Hogelandsterweg) door het gebied, aan de ene kant worden de woningen wel- maar aan de andere kant niet versterkt! Spijk zit tegen de contour van de aardbevingen aan werd ons gezegd. Zoals het nu lijkt zit Spijk in fase 2 m.b.t. het versterken van woningen. Een aardbeving stopt niet bij de de weg natuurlijk. Delfzijl valt onder fase 1, net als Holwierde. Het gaat in ieder geval nog jaren duren.
Zolang dat niet is afgerond is er geen zinnig woord te zeggen over het beschikbaar stellen van woningen voor ouderen en jongeren!
Er werden veel opmerkingen gemaakt en vragen gesteld aan de sprekers van de gemeente. Vragen over de nieuwe kindvoorziening, over waar deze zal komen, konden nog niet beantwoord worden tot vragen over de pinautomaat. Binnenkort wordt hier op teruggekomen, het houdt de inwoners bezig.

Er werd nog even stilgestaan bij het project Community Wise. Dit project gaat 4 jaar gaat duren.

“Mijn positieve gezondheid”
Men wil het liefst in de eigen woning blijven wonen. Vragen als: Wat heb je nodig om op de plek te blijven wonen waar je nu woont? Hoe kunnen we in het dorp gezond blijven? werden gesteld.
Er werden folders uitgereikt met daarop 6 onderdelen die weer waren verdeeld in 7 stellingen; Je kon de antwoorden naar gelang ze belangrijk waren invullen in een ‘spinrag” zo kun je zien welke kwaliteitseisen belangrijk voor je zijn.
De onderdelen zijn:

  • Dagelijks functioneren ( o.a. zorgen voor jezelf; omgaan met geld en tijd; Hulp kunnen vragen)
  • Lichaamsfuncties ( je gezond voelen; fitheid; conditie; bewegen; klachten en pijn)
  • Mentaal welbevinden ( onthouden; communiceren; Vrolijk zijn; jezelf accepteren; gevoel van controle)
  • Zingeving ( Zinvol leven; levenslust; vertrouwen hebben; accepteren; dankbaarheid; blijven leren)
  • Kwaliteit van leven ( genieten; gelukkig zijn;balans; lekker in je vel zitten; je veilig voelen; hoe je woont; rondkomen met je geld)
  • Meedoen ( sociale contacten; serieus genomen worden; samen leuke dingen doen; steun van anderen; erbij horen; zinvolle dingen doen)
  • Een actiewiel: Wat wil je? Wat kun je? Wat heb je nodig? Wat ga je doen? Wie zet je in?

Via: www.mijnpositievegezondheid.nl kun je het wiel en de stellingen vinden en invullen. Dhr. Wagteveld was de proefpersoon van deze middag en er werden verschillende stellingen met hem doorgenomen. Het was een goede middag waar een goede interactie was.

Namens Steunstee;
Pie Pijper

Foto’s zijn van Linda Hazeveld.