Nieuwjaarsbijeenkomst Steunstee

Vanmiddag hebben we onze jaarlijkse Nieuwjaarsbijeenkomst gehad. Wat was het gezellig! De lachspieren hebben druk werk gehad vanmiddag!

Dhr. H. Hoekman, cabaret, uit Woldendorp, heeft ons vermaakt met zijn sketches, zang, muziek en beelden via de beamer. Natuurlijk ontbraken de Nieuwjaarsrolletjes met slagroom en een glaasje brandewijn met rozijnen niet, zelf gemaakt door een vrijwilligster!

Voldaan en met een lach op ons gezicht gingen we om kwart over 4 weer huiswaarts!

Alvast aandacht voor de volgende themamiddag op 15 febr. a.s.
Onderwerp: wonen en leven in ons dorp. Er zal een grote delegatie van de Gemeente aanwezig zijn. O.a. de wethouder dhr. IJ. Rijzebol! Laat deze middag niet aan u voorbijgaan! Kom met uw vragen, en opmerkingen op het onderwerp dat deze middag zal worden besproken. Deze middag is voor jong en oud die zich betrokken voelt met ons dorp!!

Namens Steunstee,
Pie Pijper