Fietspad langs voetbalvelden gestremd

Vanaf 12 december vinden werkzaamheden plaats  bij voetbalvereniging Poolster. Hier wordt nl. een kunstgrasveld aangelegd. Dit heeft gevolgen voor de bereikbaarheid van het fietspad dat langs de voetbalvereniging loopt (tussen het Trekpad en Willem de Merodelaan).

Stremming fietspad
Het fietspad langs de voetbalvereniging is vanaf 12 december 2016 gestremd. Deze stremming duurt tot medio maart 2017. Deze stremming is noodzakelijk in verband met diverse machines en bouwverkeer die van en naar het werkterrein rijden.
Om ervoor te zorgen dat zowel de schoolgaande kinderen, als de betreffende medewerkers geen hinder van elkaar ondervinden, is besloten het fietspad volledig af te sluiten.

Omleidingsroute
Voor het fietsverkeer wordt een omleidingsroute ingesteld. De omleidingsroute loopt via de Willem de Merodelaan.

Meer informatie
Mocht u naar aanleiding van deze informatie nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de projectleider, de heer De Bree. Hij is te bereiken op telefoonnummer 036 – 54 89 320 of e-mailadres j.debree@cscsport.nl .

Gemeente Delfzijl