Voorontwerp bestemmingsplan Spijk

Het bestemmingsplan voor het dorp Spijk wordt geactualiseerd. In het plan worden ook nieuwe definitieve ontwikkelingen meegenomen. Het plangebied betreft het gehele dorp inclusief het bedrijventerrein ‘Tjariet’.

Ter inzage
Het plan ligt van 10 november 2016 tot en met 21 december 2016 ter inzage in het gemeentehuis. U maakt hiervoor een afspraak bij het Klant Contact Centrum via www.delfzijl.nl of via telefoonnummer 140596 of bij de receptie. Het plan ligt ook ter inzage in de openbare bibliotheek, Oude Schans 23 te Delfzijl. Daarnaast is het plan in te zien via www.delfzijl.nl, ‘Bestuur en Beleid’, ‘Ruimtelijke Plannen’ (onder Beleid), ‘Bestemmingsplannen en beheersverordeningen’. De digitale versie van een bestemmingsplan is juridisch bindend. Bij een verschil tussen de digitale en de papieren versie geldt het digitale plan.

Inspraakreacties
Tijdens het termijn kunt u schriftelijke inspraakreacties over het plan indienen bij het college van B&W, Postbus 20000, 9930 PA Delfzijl of mailen naar: inspraakruimtelijkeplannen@delfzijl.nl Vermeld in uw brief of e-mail uw naam, adres en woonplaats en vermeld bovenaan uw brief of in uw e-mail bij onderwerp: ‘inspraakreactie voorontwerp bestemmingsplan Spijk’. Voor mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken met de afdeling Ontwikkeling via telefoonnummer (0596) 63 99 49.