Het verbouwde Spijkster Warenhuis

Van Frits Gardenier kregen we een tweetal foto’s van het voormalig Spijkster Warenhuis toegestuurd. Sommige mensen in Spijk hoor ik ook nog wel eens Ubbo zeggen. De foto’s zijn van voor en na de verbouwing.