Scootmobielcursus in Steunstee

Vanmiddag, 23 juni, is er in Steunstee een cursus gegeven voor scootmobiel bezitters. Vijf personen zijn er op af gekomen. Zelfs uit Holwierde en Middelstum hebben mensen de moeite genomen om hier naar toe te komen.

Ze werden verwelkomd met een kopje thee/koffie. Karin Leertouwer heette hen allen welkom namens de SWD die deze cursus heeft georganiseerd en mede namens de SBV die dit kon aanbieden namens de provincie!! Dit ter bevordering van het welzijn van ouderen in de ruimste zin van het woord. Angst werd een glimlach!!

Ze hebben eerst een theorieles gehad zodat ze weten wat wel en niet is toegestaan op de weg en/of trottoir! Later onder begeleiding van instructeurs een praktijk ritje door het dorp. Dit alles met een glimlach en een grote vorm van humor het in goede banen te leiden!! Bij terugkeer in Steunstee kregen ze een glas fris aangeboden. Het was een zeer geslaagde middag.

Namens Steunstee,
Pie Pijper

Dorpsagenda