Verslag en actielijst van de lenteschouw 2016

Bijgaand treft u het verslag aan van de schouw in Spijk van 14 april jl. in PDF-vorm die wij vanuit gebiedsregie hebben toegestuurd gekregen. Te zijner tijd zullen zullen ook de updates rond de voortgang via de site worden gecommuniceerd. Het uitgangspunt is dat de status van alle punten zijn afgehandeld/duidelijk zijn voor de volgende schouw in september/oktober 2016, maar bij voorkeur zo snel mogelijk.

Klik hier om de PDF te downloaden.

Edwin Broekman/gebiedsregisseur