Een dag uit de geschiedenis: Versierde karren

Het is inmiddels meer dan 10 jaar geleden dat we voor het laatst een optocht van versierde karren hadden hier in Spijk. Traditiegetrouw werd dit door de Oranjevereniging om de vijf jaren georganiseerd. De kans dat dit ooit nog eens gaat plaatsvinden is er erg klein geworden nu de Oranjevereniging dreigt ophouden te bestaan. Er waren na de recente oproep voor nieuwe bestuursleden geen aanmeldingen binnengekomen bij de Oranjevereniging. Men is zich inmiddels binnen de vereniging aan het beraden over de toekomst van de Oranjevereniging. De stekker gaat eruit of er gaat wellicht toch nog samengewerkt worden met andere verenigingen in het dorp. De editie van 2010 is destijds afgeblazen wegens te weinig belangstelling.

Klik hier voor de laatste tocht van de versierde karren uit 2005.

Jan G. Hazeveld

Dorpsagenda