Rechtszitting Stichting WAG versus NAM rechtstreeks op de televisie

Maandag 8 juni vindt de rechtszaak van de Stichting Waardedaling door Aardbevingen Groningen plaats. Deze procedure is door de Stichting aangespannen tegen de NAM.
Bij de WAG zijn veel huizenbezitters en woningcorporaties aangesloten. Zij willen compensatie van de NAM voor de waardedaling van hun bezit als gevolg van de aardgaswinning. Volgens de NAM is er geen sprake van waardedaling.
Inmiddels heeft Minister Kamp toegegeven dat er wel degelijk sprake is van aanzienlijke waardevermindering van het onroerend goed in het aardbevingsgebied.
Het pleidooi begint op 8 juni om 9.30 uur. U kunt de zitting volgen via RTV-Noord
Piet-Jan Schalk

Dorpsagenda