Gezamenlijk persbericht Delfzijl/Appingedam: Delfzijl en Appingedam stoppen tijdelijk met het innen van de ouderbijdrage

De gemeenten Delfzijl en Appingedam innen voorlopig geen ouderbijdrage van ouders van kinderen die jeugdhulp ontvangen via dagbehandeling of 24-uurszorg. Dit in afwachting van nader onderzoek naar deze bijdrage door staatssecretaris Van Rijn.
Het gaat om jeugdhulp die vóór 2015 is gestart op grond van de Wet op de Jeugdzorg en die doorloopt in 2015 en nieuwe aanvragen voor jeugdhulp.

Ouderbijdrage leidt tot rechtsongelijkheid
Ouders met kinderen met psychische problemen die vijf dagen per week op school zitten of vanwege lichamelijke problemen in een kliniek of ziekenhuis worden geholpen, hoeven niets te betalen. Voor kinderen die vanwege hun (verstandelijke) handicap of ernstige gedragsproblemen een plek in de dagbehandeling of dagbesteding hebben of die kinderen die door psychische problemen op een accommodatie van een ggz-instelling worden behandeld, moeten ouders wel een eigen bijdrage betalen.

Onduidelijkheid over toekomst ouderbijdrage
De staatssecretaris doet het onderzoek op verzoek van de Tweede Kamer. De gemeenten hebben een wettelijke opdracht om de ouderbijdrage te innen, maar zien tegelijkertijd dat de wetgever over diezelfde opdracht nog in discussie is. Op dit moment is dan ook niet duidelijk of de bijdrage in de huidige opzet blijft bestaan. Rond de zomer presenteert staatssecretaris Van Rijn de uitkomsten van het onderzoek.
Naast de gemeenten Delfzijl en Appingedam hebben diverse andere gemeenten zoals Groningen, Haren, Haarlem, Zaanstad, Amsterdam, Utrecht, Den Haag en Nijmegen de ouderbijdrage geheel of gedeeltelijk opgeschort.