BBQ in de Steunstee

Het is een goed besluit geweest om de BBQ, die de Steunstee vanmiddag heeft georganiseerd tijdens de feestweek in ons dorp, in samenwerking met Dorpsbelangen, binnen te houden en niet in de tent! Het was reuze gezellig en we hebben allemaal ons buikje vol gegeten!
Onze dorpsgenoot Job v.d. Berg heeft ons vermaakt met zijn liedjes,zichzelf begeleidend op gitaar.
Iedereen hartelijk dank dat er gehoor is gegeven aan de oproep in Terp Tips.Ook alle vrijwilligers van Steunstee die hebben geholpen heel hartelijk dank!

Lex heeft vlaggetjes als een kleurig welkom opgehangen voor de ingang van Steunstee. In de gang en langs de trap zijn ballonnen opgehangen.
De salades zijn ook kleurig opgemaakt. ( thema deze week was immers:Spijk in Kleur!!!)
Ook het vlees was heerlijk en het werd in de gaten gehouden door de manlijke vrijwilligers.
Voldaan ging iedereen om 6 uur weer huiswaarts.

Namens ons allen: Pie Pijper

Dorpsagenda