Op 5 januari 2015 gaat Centrum Veilig Wonen (CVW) in Appingedam van start.

Informatie over de overgang van schademeldingen van NAM naar Centrum Veilig Wonen (CVW)

Als u al eerder een schade heeft gemeld bij NAM die nog niet (volledig) is afgehandeld. Deze bestaande schademelding zal nog door NAM afgehandeld worden. Mocht u voordat deze schade afgerond is nieuwe schade ontdekken, dan kunt u deze melden bij Centrum Veilig Wonen (www.centrumveiligwonen.nl). De afhandeling gebeurt in dit geval echter nog wel door NAM. Zodra uw lopende schademelding in zijn geheel is afgewikkeld door NAM, dus zowel de oude als de nieuwe, zal Centrum Veilig Wonen (CVW) in het geval van nieuwe schade de schademeldingen volledig ter hand nemen.

Centrum Veilig Wonen (CVW) zal gefaseerd de schademeldingen en het schadeherstel van NAM overnemen, te beginnen met nieuwe schades. Vanaf 5 januari a.s. kunt u alle nieuwe schades melden bij Centrum Veilig Wonen (CVW).

Alle informatie over de overgang van schademeldingen van NAM naar Centrum Veilig Wonen (CVW) heeftm spijk.net in het overzicht hieronder volledig op een rijtje gezet.

1. Wat gaat het Centrum Veilig Wonen (CVW) doen?

Centrum Veilig Wonen (CVW) neemt de schadeafhandeling over van NAM. Vanaf 5 januari 2015 neemt Centrum Veilig Wonen (CVW) alle nieuwe schademeldingen in behandeling. Schademeldingen die vóór 5 januari 2015 gemeld zijn, worden om praktische redenen nog afgehandeld door NAM.

2. Waar kan ik vanaf 5 januari 2015 schade melden?

Schade kan vanaf 5 januari 2015 op verschillende manieren worden gemeld: telefonisch, via het online schadeformulier en persoonlijk op het kantoor van Centrum Veilig Wonen, Fivelpoort 10A in Appingedam. Het online schadeformulier vindt u op www.centrumveiligwonen.nl. Het online schadeformulier op www.NAMplatform.nl wordt na 5 januari 2015 automatisch doorgeschakeld naar de website van Centrum Veilig Wonen.

3. Ik heb een nog niet afgehandelde schade en ontdek een nieuwe schade. Waar meld ik dat?

Deze nieuwe schade kunt u melden bij Centrum Veilig Wonen (CVW). De schadeafhandeling gebeurt in dit geval nog door de NAM. U hoeft hiervoor niets te doen NAM en Centrum Veilig Wonen (CVW) hebben hierover praktische afspraken gemaakt. Zodra alles afgehandeld is en er zou op een later moment een nieuwe schade ontstaan dan meldt u de nieuwe schade bij Centrum Veilig Wonen, zij handelen alles af.

4. Krijg ik een ander contactpersoon?

Nieuwe schademeldingen worden vanaf 5 januari 2015 in behandeling genomen door de medewerkers van Centrum Veilig Wonen. Voor nieuwe meldingen heeft u dus geen contact meer met de contactpersonen van NAM. Bestaande meldingen worden nog afgehandeld door de contactpersonen van NAM.

5. Kan ik de lokale aannemer, die ik ken, blijven inschakelen?

Voor het uitvoeren van werkzaamheden voor schadeherstel werkt Centrum Veilig Wonen nauw samen met lokale en regionale ondernemers. Net zoals nu bij NAM het geval is.

6. Kan ik mijn schademelding nog online volgen?

Ja, Centrum Veilig Wonen heeft een eigen online systeem. Schademeldingen die u na 5 januari 2015 doorgeeft, kunt u via dat systeem volgen. De status van schademeldingen die nog bij NAM in behandeling zijn, kunt u online ook blijven volgen.

7. Hoe bereik ik Centrum Veilig Wonen

Alle informatie over Centrum Veilig Wonen vindt u op: www.centrumveiligwonen.nl of op www.NAMplatform.nl. Uiteraard kunt u bellen of mailen, maar u bent ook van harte welkom in het kantoor in Appingedam.

Centrum Veilig Wonen is vanaf 5 januari 2015 bereikbaar via:

Centrum Veilig Wonen

Fivelpoort 10A

9902 SR Appingedam

E-mail: info@cvw.nl

Telefoon: 0800-2896636

Bron NAM
Piet-Jan Schalk

Dorpsagenda