Heliport Eemshaven. inloopavond 17 december

Woensdag 17 december 2014 kunnen geïnteresseerden van 19.30 tot 21.30 uur binnenlopen in Dorpshuis ‘t Bommelhoes (Lijnbaan 24) in Uithuizermeeden om informatie te verkrijgen over de voorgenomen plannen rondom een helikopter start- en landingsplaats (helihaven) nabij de Eemshaven.

Ontwikkeling van een start- en landingsplaats voor helikopters nabij de Eemshaven

Groningen Seaports wil een helikopter start- en landingsplaats in de directe nabijheid van de Eemshaven realiseren. Deze start- en landingsplaats dient ter ondersteuning van de offshore windindustrie. Voor de bouw en het onderhoud van offshore windparken zijn transporten per helikopter noodzakelijk. Om de offshore windindustrie te faciliteren en ervoor te zorgen dat deze industrie zich kan blijven ontwikkelen in de Eemshaven wil Groningen Seaports zorgen voor een goede infrastructuur voor haar klanten. Een heli start- en landingsplaats draagt hier aan bij.

Doel
Eén van de belangrijkste economische pijlers van de Eemsdelta in de toekomst is de offshore windindustrie. De ontwikkeling van offshore windparken op het Nederlandse en Duitse deel van de Noordzee draagt niet alleen bij aan de duurzame ambities van beide landen, maar zorgt de komende jaren ook voor duurzame werkgelegenheid en investeringen in de Eemsdelta.
Groningen Seaports wil ten behoeve van de ontwikkeling van deze offshore windindustrie een helikopter start- en landingsplaats ontwikkelen.
Een helikopter start- en landingsplaats vormt een aanvullende faciliteit van de Eemshaven, welke van grote toegevoegde waarde is. De start- en landingsplaats is primair gericht op het faciliteren van helikoptervluchten ten behoeve van de offshore windindustrie. De start- en landingsplaats vormt een logische, maar ook noodzakelijke aanvulling op de vereiste vestigingsfactoren voor bedrijven die opereren in de offshore windindustrie. Daarnaast kan de start- en landingsplaats ook gebruikt worden voor vluchten van maatschappelijk belang en biedt het de mogelijkheid voor beloodsing en voor bijvoorbeeld ambulance- en traumavluchten om daar te tanken.

Clustering van offshore activiteiten
Clustering van offshore activiteiten is zeer belangrijk voor potentiële gebruikers. Afhankelijk van weersomstandigheden, afstand en dus kosten moet men een keuze hebben om per helikopter of per schip mensen en materialen te vervoeren. Om deze reden is het noodzakelijk dat de start- en landingsplaats zich in de directe nabijheid van de Eemshaven bevindt.

Uitgangspunten
Er wordt alleen bij daglicht gevlogen. In de zomer kan er maximaal worden gevlogen tussen 7.00 uur en 23.00 uur. Naarmate de dagen korter zijn, wordt deze tijd dus ook korter.
Er vinden maximaal 15 vluchten per dag plaats. Dit betekent dat er 15 keer een helikopter mag landen en ook weer mag vertrekken. In de Mer wordt gesproken over 30 vliegbewegingen. Eén vlucht is dus twee vliegbewegingen.
Op de locatie komt een start- en landingsplaats voor uitsluitend helikopters. Vliegtuigen kunnen hier niet landen.
Bij de landingsplaats zullen tevens enkele andere voorzieningen komen. Denk hierbij aan enkele gebouwen waaronder een vertrek- en ontvangstruimte, kantoren voor planning en luchtvaartbegeleiding, douane, magazijn, hangaar, werkplaats e.d.
De locatie zal vooral worden gebruikt door helikopters die naar de windparken op zee vliegen. Dit zijn helikopters waar in de regel 8-10 personen in worden vervoerd en eventueel wat klein handgereedschap. Een enkele keer kan een iets grotere helikopter gebruik maken van onze landingsplaats.

De meest geschikte locatie
Ligt zo dicht mogelijk bij de Eemshaven (hemelsbreed maximaal 10 km) én
Zo ver mogelijk van woningen én
Op een dusdanige afstand van de kust dat de heli’s voldoende hoogte kunnen maken voordat ze over het wad vliegen én
Heeft een obstakelvrije zone aan twee kanten van 3,3 km voor de aan- en afvliegroutes

Nog uit te voeren locatieonderzoeken
We hebben nu ons zoekgebied met een straal van 10 km verfijnd tot een gebied van circa 400 ha. Binnen dit gebied zoeken we verder naar het meest geschikte perceel. De locatie wordt nader onderzocht op de volgende onderdelen:
–leefomgeving van omwonenden
–geluid
–vliegveiligheid
–externe veiligheid
–natuur (eventuele gevolgen voor flora en fauna)
–luchtkwaliteit
–verkeer
–bodem
–water
–landschap
–archeologie en cultuurhistorie
–toetsing aan alle relevante wet- en regelgeving

Piet-Jan Schalk
bron: Groningen Seaports

Dorpsagenda