Onderhoud aan bospaden Spieksterbos

Komende week gaat Natuurmonumenten aan de slag met snoeiwerkzaamheden langs de wandelpaden in- en rond het Spieksterbos. Na afronding van het snoeiwerk kunt u, als wandelaar, weer ongehinderd door het mooie Spieksterbos wandelen.
Gedurende de werkzaamheden kunt u enige hinder ondervinden. Wij vragen uw begrip hiervoor.
Met vriendelijke groet,
Natuurmonumenten