Wallage vreest mislukken Dialoogtafel Groningen

Bron Vereniging Eigen Huis

Als de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) eindverantwoordelijk wordt voor het herstel van beschadigde woningen in het aardbevingsgebied in Groningen, dreigt de zogenoemde Dialoogtafel te mislukken. Dat stelt voorzitter Jacques Wallage van het overlegorgaan in het Dagblad van het Noorden (DvhN).

Groningers in het aardbevingsgebied wantrouwen de NAM. Daarom is het niet verstandig om het bedrijf de leiding te geven over de werkmaatschappij die de werkzaamheden moet uitvoeren, stelt Wallage in de krant. De NAM heeft volgens de oud-burgemeester van Groningen ook onvoldoende vaardigheden in huis om het werk goed uit voeren. Behalve om schadeherstel gaat het om het aardbevingsbestendig maken van woningen en om waardevermeerdering van bebouwing.

Weerstand
De Dialoogtafel, die is opgericht op instigatie van de Commissie Meijer, ging in maart van dit jaar van start. Deelnemers zijn bewoners, bedrijven, maatschappelijke instellingen en overheden. Doel is de partijen in het aardbevingsgebied te betrekken bij de ontwikkeling van plannen en te nemen besluiten rond de gaswinning. Wallage deelt het voorzitterschap met Jan Kamminga.

Wallage stelt in het DvhN te begrijpen dat de NAM de eindverantwoordelijkheid voor de werkzaamheden wil, omdat het bedrijf ook het geld voor de werkzaamheden opbrengt. Zijn standpunt stuit volgens Wallage op weerstand van minister Kamp van Economische Zaken. Het DvhN stelt dat minister Kamp noch de NAM wilde reageren op de uitspraken van Wallage.

In de Tweede Kamer zijn zorgen over het herstel van woningen met grote schade in Groningen. ‘Nog voor de zomer zouden de grootste knelpunten worden aangepakt, maar dat lijkt niet gehaald te worden’, stelt Kamerlid Stientje van Veldhoven (D66) in dezelfde krant.

Dorpsagenda