Verslag afdelingsvergadering vrouwen van nu!!

Elkaar de put in praten , dat is geen kunst. Al die sombere verhalen over onze provincie. Het waait hier altijd, de mensen zijn stug, het is hier het einde van de wereld. Er valt niks te beleven boven Groningen. En de bodem daalt en beeft. Wie wil hier nog wonen? Nee, als de stemming zo is, dan prijs je jezelf uit de markt.

Groningen, het heeft een gevarieerd landschap, het is hier prachtig met schitterende wierdedorpjes. Kerken met beroemde orgels. Er wordt veel gezongen en gemusiceerd en het is van hoog niveau. Een bloeiend verenigingsleven. En dan hebben we ook nog onze havens met een goede promotor.

Die promotor was 25 maart onze gast op de afdelingsavond. Na een paar drukke vergaderdagen  met andere directeuren van havens kwam Harm Post ons vertellen over zijn werkgebied, over onze havens. Hij is directeur van Groninger Seaports, en daar vallen de havens van Lauwerszee, Eemshaven en Delfzijl onder. Maar ook Railport in Veendam. Het is van Lauwerszee tot Dollard tou. De Eemshaven is aangelegd als Rotterdam-Noord. Na de oliecrisis in 1973 lieten verschillende bedrijven het afweten. Intussen is er weer volop bedrijvigheid. Dat heeft ook alles te maken met het feit dat er van alles over de wereld wordt versleept. Niets ligt er op de goede plek. Als de economie met 1 % groeit dan betekent dit na 25 jaar een verdubbeling van het goederenvervoer.

Om bedrijven in de havens te krijgen is er onderzoek naar de wensen van de eventuele nieuwe kandidaten. Wat heeft die nodig, wat zoekt die en wat kan men bieden. De mensen die zich daarmee bezighouden werken volgens het principe DENZO ( dag en nacht, zondags ook). Komt een aspirant gegadigde bv. zondagnacht op Schiphol aan, dan is er iemand van de haven die hem ontvangt.

Vijf sectoren zijn belangrijk: Energie, Chemie, Recycling, Agribusiness en Logistiek. Trots is men op het herstel van de wierde van Weiwerd en het aangelegde natuurgebied. Op de vraag of de haven ook last heeft van de bevingen is het antwoord: de bestaande bedrijven onderzoeken hoe ze aardbevingsbestendig kunnen worden. Nieuwe bedrijven komen soms uit gebieden waar men gewend is aardbevingsbestendig te bouwen.  Natuurlijk is dit ook een gebied dat met overstromingen te maken kan krijgen. Dan is de Eemshaven een veilige plek. Het is opgespoten grond en ligt 6 meter boven ANP.

Harm Post is een boeiende en humoristische spreker. Hij werd door de voorzitter bedankt en kreeg een Groninger koek mee. Hij wil geen honorarium. En daarom is er een gift gegaan naar een doel door Harm Post aangegeven.

Verder konden wij ons deze avond opgegeven voor de Paasworkshop en een excursie op 10 mei naar het Zeeaquarum in Delfzijl, dat in het teken staat van Delfzijl en Napoleon.

Op 6 mei komt Janet Frieling ons weer vertellen over kruiden en maken we onder haar leiding een kruidenzout. Dat is dan de laatste afdelingsavond van het seizoen 2013-2014.

Secretaris: Wike Spoelstra-Postmus, De Kluft 22, 9909
CA Spijk. Tel. 0596 567410

E-mail: nbvp.afd.spijk@freeler.nl    website : vrouwenvannu.nl/spijk

 

One thought on “Verslag afdelingsvergadering vrouwen van nu!!

  • 23 april 2014 om 08:54
    Permalink

    Prachtig geschreven, positief stuk!!

Reacties zijn gesloten.