Van Lauwerzee tot Dollard tou

Elke rechtgeaarde Groninger kent uiteraard deze zin uit het Groninger volkslied. Mogelijk krijgt deze zin in de toekomst een andere dimensie.

Gisteravond hebben de gemeenteraden van Delfzijl, Eemsmond, Appingedam, Loppersum, Bedum, De Marne en Winsum, ingestemd met een onderzoek om te fuseren naar één grote gemeente. De nieuw te vormen gemeente heeft dan een inwonertal van 100.000+. Van west naar oost of omgekeerd bedraagt de afstand van deze nieuwe gemeente ongeveer 70 kilometer. Het lijkt erop dat de bestuurders alleen aandacht hebben voor het aantal inwoners van de gemeente en geen oog hebben voor de enorme grootte. Je mag je afvragen hoe een gemeenteraadslid, dat woonachtig is in Winsum, inzicht kan hebben in bijvoorbeeld de ontwikkeling van starterswoningen in Spijk. De vraag dient zich aan hoe inwoners contact kunnen onderhouden met de politici.

De politiek wil een verandering naar een participatiemaatschappij, waarin de rol van de burgers steeds belangrijker wordt. Deze ingrijpende veranderingen in het sociale domein, die al per 1 januari 2015 worden ingevoerd, vereisen een bereikbare en toegankelijk overheid. Of de voorgestelde megalomane gemeente dat mogelijk maakt, betwijfel ik.

Dat de hoogte van de inkomens van gemeentebestuurders gekoppeld is aan het aantal inwoners, is natuurlijke een onvoorziene bijkomstigheid van de beoogde herindelingplannen.

Piet-Jan Schalk