WE WORDEN SCHAAMTELOOS BELAZERD


Ik weet niet hoe het met u gesteld is, maar de bodem van mijn knip is meer dan zichtbaar. Niet verwonderlijk natuurlijk, met ingang van afgelopen januari pakt voor velen de belasting een stuk ongunstiger uit, de eigen bijdrage in de ziektekosten is verhoogd naar € 350, autorijden is onbetaalbaar geworden. Dit zijn maar een paar voorbeelden.
Minister-president Rutte roept ons op meer uit te geven. Waarvan vertelt hij er gemakshalve niet bij. Dat van de zes miljard aan nieuwe bezuinigingen, ⅓ lastenverzwaring is, maakt het voor ons burgers nog lastiger om rond te komen.

Elke twee weken schrijft Bart van de Leemput, directeur van de NAM, een column in de Ommelander. Hij schrijft deze week: “We willen samen met u werken aan een sterkere regio. Bijvoorbeeld door het ondersteunen van lokale initiatieven zoals sportverenigingen en het opknappen van voorzieningen”.
Nou beste Bert, de oude Romeinen kenden deze truc al. Zij noemden het Panem en cirencus. In gewoon Nederlands; brood en spelen. Deze uitdrukking slaat op de praktijk de gunst van het volk te winnen door oppervlakkige behoeften te vervullen, namelijk door het volk eten en vermaak te bieden.
Het volk wil echter ruimhartig gecompenseerd worden, voor de door de NAM veroorzaakte schade.

De kroon van de schaamteloze volksverlakkerij wordt wat mij betreft gespannen door Jan Wierenga, raadslid voor de Partij van de Arbeid in onze gemeente. Namens zijn fractie diende hij een motie in om de uitbreidingsplannen voor windparken terug te draaien. In plaats hiervan moeten er zonne-energieparken gebouwd worden. Het benodigde geld hiervoor moet, volgens diezelfde Jan Wierenga, uit het schadefonds aardbevingen komen.
Nou beste Jan, zover ik weet is er nog geen enkele zekerheid over een schadefonds. En mocht het schadefonds er komen, dan lijkt het mij een rampzalig plan als het beheer ervan in handen wordt gegeven van politici, in het bijzonder van politici van PvdA-huize. Dan weet je namelijk zeker dat het verkwanseld wordt aan onnodig projecten.
Het geld moet toekomen aan de bevolking, die de daadwerkelijke schade heeft geleden.

2 gedachten over “WE WORDEN SCHAAMTELOOS BELAZERD

  • 12 juli 2013 om 07:28
    Permalink

    Misschien kunnen ze het Wad&Zooi project er ook mee financieren! Er komt zoveel vrij dat je er daarnaast ook de tekorten voor de eerste jaren, alvorens de ganse boel op de fles gaat, mee kunt dekken.

  • 12 juli 2013 om 07:38
    Permalink

    Overigens ben ik het volledig met je eens Piet-Jan. Laat ze de afwaardering van onze huizen en de schade er mee gaan betalen. In het genereren van duurzame energie lopen we hier in Nederland toch al achter.

Reacties zijn gesloten.