“MICROSOFT RULES THE WORLD”

Het Algemeen Bestuur van Groningen Seaports heeft vanmorgen in een extra ingelaste vergadering het investeringsvoorstel voor de uitbreiding van de Eemshaven goedgekeurd. Het betreft hier een uitbreiding in het zuidoostelijke gedeelte ter hoogte van de N33. Met deze uitbreiding is een investering van 54,3 miljoen euro gemoeid.
De uitvoering van het ruim 180 ha groot terrein zal gefaseerd plaatsvinden en is bestemd voor energie- en datagerelateerde activiteiten. Ter dekking van mogelijke risico’s, zal deze uitvoering niet eerder plaatsvinden dan nadat het eerste contract met een geïnteresseerde partij is getekend. Momenteel worden serieuze onderhandelingen gevoerd met twee marktpartijen.

Met bovenstaande tekst begint het persbericht, zoals dat vrijdag door Groningen Seaports is uitgegeven.
Het gebied waarvan sprake is, grenst aan de dijk die vanaf de N33, ter hoogte van de afslag Oudeschip, via Polen, naar de Gasunie Locatie Spijk loopt. Het gebied valt onder de Gemeente Eemsmond en grenst direct aan de Gemeente Delfzijl.
Als het straks bebouwd is, hebben we vanuit Spijk op veel plekken zicht op het terrein. Ons uitzicht zal er beslist niet op vooruitgaan.
In het Provinciaal Omgevings Plan Groningen is het terrein ingetekend als mogelijke plek voor windturbines en beslist niet als industrieterrein. In januari 2011 blijkt het POP gewijzigd zodat er via een verkorte procedure een grootschalig datacenter gefaciliteerd kan worden.
Misschien heb ik het over het hoofd gezien, maar ik heb hierover nooit iets in de pers gelezen. Wel heb ik mijn energie gestoken in het bijwonen van de inspraakavond over het POP. Verspilde energie, omdat een dergelijk plan kennelijk zomaar kan worden gewijzigd, als een multinational (gesproken wordt over Microsoft) zich wil vestigen in de Eemshaven. Bestuurders zijn hier kennelijk zo van onder de indruk, dat de multinational mag bepalen waar hij zich wil vestigen. Met een stalen gezicht en lak aan bestuurlijke betrouwbaarheid passen zij de regels en afspraken aan. Dit terwijl het weer om een arbeidsextensief bedrijf gaat.
In de Westlob van de Eemshaven staat nog een enorm terrein, grenzend aan de leegstaande hal van Eemshout, te koop. Het lijkt mij zinnig deze ruimte eerst op te vullen, alvorens uitbreidingsplannen te realiseren.
Door de uitbreiding van de Eemshaven zou het best wel eens zo kunnen zijn, dat er sprake is van een behoorlijke planologische schade die veel Spijksters treft. Misschien is het zinnig dat een aantal gedupeerden de koppen bij elkaar steekt, om te zien hoe de schade kan worden geclaimd.

Een gedachte over ““MICROSOFT RULES THE WORLD”

  • 17 november 2012 om 21:15
    Permalink

    Ja, PJ, we hebben tijdens de wandeling met de mannen van de provincie, betreffende het project “kiek over diek” gesproken, en het is toen zeer duidelijk geworden, dat dit gebied in de ogen van de provincie, vooral industrieel gezien wordt. Wat betreft natuur en toerisme, gaat de aandacht en het geld naar het Lauwersmeergebied. Jammer, hoor, ik snap dat er ook ergens industrie moet komen, maar kijk dan ook even naar de omgeving. Wij kijken inmiddels uit op een felverlichte toren van de RWE, en we worden daar niet blij van. In Borgsweer hebben ze het uitzicht op het chemiepark getracht te verbloemen, door een rij hoge bomen te planten. Wellicht een goed id, om hier te realiseren? Wel lijkt het me goed dat er eens wat duidelijkheid komt over de uitbreiding van de Eemshaven, vooral voor de betrokkenen, en mogen ze natuurlijk eerst de leemte gaan vullen, die er in de Eemshaven nog ligt

Reacties zijn gesloten.

Dorpsagenda