CBS de Burcht leest voor nieuwe bibliotheek

De leerlingen van basisschool de Burcht te Spijk hebben afgelopen donderdag bijna €1500- opgehaald door 20 minuten met de hele school te gaan lezen. De leerlingen die nog niet kunnen lezen, deden taalspelletjes. Er is bewust gekozen om de actie in deze week te houden, het is immers Kinderboekenweek met als thema: “Hallo wereld”. De kinderen mogen zelf nieuwe boeken uitzoeken van het geld dat ze hebben verdiend. Alle kinderen kregen deze ochtend een lees- of spelletjesdiploma uitgereikt. De school organiseert verschillende activiteiten rondom de Kinderboekenweek. Zo lezen de kinderen uit de bovenbouw de kleuters voor, worden er voorleeswedstrijden gehouden, wordt er een reis door de wereld gemaakt en nog veel meer. De school hoopt deze maand de nieuwe bibliotheek met heel veel nieuwe leesboeken officieel te kunnen openen. Ook de ouderraad van de school heeft een belangrijke bijdrage in dit geheel gehad. Zij hebben maar liefst €2250- geschonken voor de nieuwe bibliotheek.

Peter van Kooten