Herstelplan molen Ceres

Zoals U wellicht in de gemeenteberichten heeft kunnen lezen is er door stichting Het Groninger Landschap een restauratievergunning aangevraagd. Hieronder een korte beschrijving van de werkzaamheden zoals die door de stichting zijn afgegeven.

Algemeen:

De molen is toe aan een restauratie. Van het gevlucht moet de roede met zelfzwichting compleet worden hersteld.  De kap van de molen zakt door. De voeghouten moeten hersteld worden. Alle noodzakelijk werkzaamheden zijn samengevat in een bestek. Volgende week worden een 3-tal  molenmakers uitgenodigd voor een prijsopgave. Vervolgens moeten de middelen worden gezocht

Voorgeschiedenis:

In een eerder stadium stond de molen er ook al niet rooskleurig voor. Het probleem zat toen bij het niet functioneren van de zelfzwichting. Destijds is een herstelplan gemaakt waarbij een molenmaker  om een offerte is gevraagd .

In de periode van de start van de planvorming tot het moment van een mogelijke uitvoering is kap in bouwkundige staat erg hard achteruit gegaan. Het is de combinatie  veel kleine mankementen die ervoor hebben gezorgd dat de kap is gaan doorzakken.  Door deze situatie waren wij  genoodzaakt het oorspronkelijke plan te herzien.  De voeghouten vormen de constructie van de kap en deze moest eerst hersteld  worden. Helaas heeft deze molen  mooie oude voeghouten en het zou zonde zijn deze te vervangen door nieuwe balken. In overleg met de R.C.E. is gekeken hoe deze voeghouten te herstellen zonder ze te vernieuwen. Deze informatie is opgenomen in het nieuwe bestek welke is opgesteld door dhr. G. van Reeuwijk.

Actieplan:

monumentenvergunning is aangevraagd

aanbesteding starten waarbij drie molenmakers worden uitgenodigd

fondsenwerving

Instandhoudingssubsidies aanvragen

Stand van zaken

De stichting Het Groninger Landschap is sinds 1 jan. 2012 een A.O.M. ( aangewezen organisatie voor het monumentenbehoud)

Door deze status verruimen de mogelijkheden voor het verkrijgen van middelen voor deze restauratie.  Nu zetten we alles op alles om ervoor te zorgen dat er begin 2013 een start kan worden gemaakt met deze broodnodige restauratie.

Douwe van der Zee
Het Groninger Landschap